Olet täällä

Uudistus tuo lisää joustoa pohjoiseen tukeen

EU:n komission uudistettu päätös pohjoisen tuesta antaa Suomelle merkittävästi lisää joustavuutta toimeenpanoon ja seurantaan. Tuen kohteet ja tukimuodot pysyvät ennallaan. Tavoitteena on ylläpitää maataloustuotantoa Suomen pohjoisilla alueilla.

Pohjoista tukea maksetaan C-tukialueella Keski- ja Pohjois-Suomessa (Lappeenranta-Tampere-Pori -linjan pohjoispuolella) pääasiassa kotieläintaloudelle. Tärkein osa pohjoisen tuen uudistusta on tukirakenteen selkiyttäminen ja seurannan yksinkertaistaminen. Tuen tehokas toimeenpano tilatasolla säilyy uudistuksesta huolimatta ennallaan.

Maatalousneuvos Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että jatkossa pohjoinen tuki jaetaan vain kolmeen pääryhmään eli eläinten hoitoon, kasvintuotantoon ja muuhun tukeen. Myös tuen maksamista koskevia rajoitteita ja niiden seurantaa on merkittävästi aiempaa vähemmän. Uudistusten ansiosta pohjoinen tuki ylläpitää jatkossakin tehokkaasti suomalaisen kotieläintalouden tuotantoedellytyksiä.

Maidontuotannon tukeen uudistus tuo tuntuvasti joustoa, jolle tähän asti ollut mahdollista maksaa pohjoista tukea vuosittain enintään 1 725 miljoonalle litralle enintään 193,7 miljoonaa euroa. Uudistuksen myötä maidon tukimäärää tarkastellaan viiden vuoden keskiarvona ja rajoite tukimäärälle on selvästi aiempaa korkeampi, 216,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Jatkossa lypsykarjatalouden kehittymistä C-alueella seurataan  vuotuisen maitomäärän sijasta alueen lypsylehmämäärän kehityksen perusteella. Muutos tuotannon seurannassa perustuu erityisesti EU:n maitopolitiikan uudistamiseen ja maitokiintiöjärjestelmän päättymiseen. Pohjoiseen tukeen käytetään vuonna 2017 yhteensä noin 297 miljoonaa euroa, josta yli puolet maksetaan maidon litratukena.

Lähde: MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä