Olet täällä

Nykyisillä lehmäpaikan hinnoilla navettainvestoinnit yltävät vain harvoin kannattaviksi

Maatalous on yritysmuodoltaan erityisen riskialtista toimintaa, sillä se toimii pitkälti luonnonolosuhteiden armoilla. Ilmastonmuutoksen tuomat sään ääri-ilmiöt uhkaavat lisätä luonnonolosuhteista aiheutuvia riskejä entisestään. Lisäksi globalisaation myötä maataloustuotteiden hintavaihtelut heijastuvat myös yhä vahvemmin Suomenkin kaltaiseen, syrjäiseen markkina-alueeseen.

Investointeja suunnitellessa riskitarkastelun merkitys onkin entistä tärkeämpää kannattavuuden arvioinnissa. Lisääntyvät epävarmuustekijät nostavat investointien tuottovaatimusta ja vaikuttavat siten investointien kannattavuuteen maataloussektorilla.

Tästä huolimatta kannattavuuslaskelmat pitävät vain harvoin sisällään riskitarkastelua.

MARISKI-navettainvestointilaskuri riskitarkasteluun

Luonnonvarakeskuksen (Luke) MARISKI-tutkimushankkeessa on rakennettu navettainvestointilaskuri, joka tuo kannattavuuslaskelmaan mukaan riskitarkastelun. MARISKI-laskurin avulla on mahdollista huomioida useita hinta- tai määrätekijään liittyviä epävarmuustekijöitä yhtäaikaisesti.

Laskuri laskee investoinnin kannattavaksi, jos eläinpaikan nettonykyarvo on eläinpaikan hintaa suurempi.

MARISKI-laskurista kerrottiin Farmitin uutisessa 12. tammikuuta 2017.

Nykyisillä lehmäpaikan hinnoilla navettainvestoinnit harvoin kannattavia

Luken hankkeessa tavoitteena oli tuoda esiin hintariskien vaikutus investointien kannattavuuteen. Hankkeessa tehtiin esimerkkilaskelmia navettainvestoinneista MARISKI-laskurilla sekä selvitettiin maidon hintavaihteluiden ja investointituen merkitystä investointiin.

Laskelmat osoittivat, että nykyisillä lehmäpaikan hinnoilla maitotilat toteuttavat usein kannattamattomia investointeja. Käytännössä oma yrittäjätulo on tällöin se, mistä tingitään.

Maidon hintavaihtelut laskevat luonnollisesti investoinnin kannattavuutta.

”Tuottovaatimus on suurempi, mitä suurempi riski”, hankkeeseen pro gradu -tutkielman tehnyt Kaisa Pethman tiivistää.

Investointiavustus välttämätön

Investointiavustus on tutkimuksen mukaan välttämätön. Ilman avustusta kannattavan investoinnin todennäköisyydet jäävät niin pieniksi, ettei investointia voi yleensä pitää toteuttamiskelpoisena.

Nykymuotoinen investointiavustus maksetaan prosentteina todennetuista kokonaiskustannuksista. Sillä on kuitenkin taipumus nostaa rakennuskustannuksia.

Avustuksen maksaminen eläinpaikkakohtaisena suorana tukena toimisi hankkeen tutkijoiden mukaan kannusteena edulliseen rakentamiseen. Samalla se voisi vähentää tuen negatiivisia sivuvaikutuksia.

Hintasopimus katevakuutusta parempi keino suojautua hintavaihteluilta

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös riskienhallintakeinoina tuottajan ja meijerin välistä hintasopimusta sekä katevakuutusta.

”Näyttäisi siltä, että hintasopimus on katevakuutusta tehokkaampi tapa suojautua hintavaihteluilta,” Perthman toteaa.

Investointia ei kuitenkaan saa tutkielman mukaan kannattavaksi nykyisillä investointikustannuksilla, vaikka käytössä olisi erilaisia riskienhallintakeinoja.

 

Luonnonvarakeskuksen MARISKI-hanke eli ”Hintavaihtelut riski maidontuotannon investointien kannattavuudelle ─ riskin arviointi ja hallinta uuteen tarkasteluun” esiteltiin Maataloustieteen Päivillä 10. tammikuuta 2018. Puhujana oli hankkeeseen pro gradu -tutkielman tehnyt Kaisa Pethman.

MARISKI-laskurin ovat kehittäneet Luken tutkijat Anna-Maija Heikkilä ja Olli Niskanen.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä