Olet täällä

Lanta-analyysillä ravinteet hyötykäyttöön

Lanta-analyysin ottaminen on nyt ajankohtaista. Parhaan kuvan lannan sisältämistä ravinteista saa, kun ottaa näytteen lannasta juuri ennen levitystä. Lanta-analyysi tulee teetättää vähintään viiden vuoden välein.

Uuden nitraattiasetuksen (VNa 1250/2014) mukaan lannasta pitää analysoida kokonaistyppi, liukoinen typpi ja fosfori. Viljavuuspalvelun lanta-analyysi sisältää nämä tarvittavat analyysit sekä myös kuiva-ainepitoisuuden ja tilavuuspaino- ja viljelyn kannalta tärkeän kaliumpitoisuuden. Halutessaan voi täydentää lanta-analyysiä hivenravinne-analyyseillä tai viljelykasvikohtaisella lannankäyttösuosituksella. Lannankäyttösuositukseen lasketaan voimassaolevaan peltotutkimukseen perustuen lohkolla käytettävä karjanlantamäärä sekä tarvittava täydennyslannoitus.

Lanta-analyysin luotettavuuden kannalta tärkeää on näytteenotto. Näytteenotto täytyy tehdä huolellisesti ja edustavasti siten, että näyte edustaa koko tutkittavaa materiaalia. Näyte otetaan hieman ennen lannan levitystä huolellisesti sekoitetusta varastosta. Lannan tulee sisältää kaikki varastoinninaikana siihen kertyneet pesu- ja sadevedet sekä mahdolliset kuivikkeet.

Sopiva näytemäärä on 1 kg. Näyte kannattaa lähettää lanta-analyysipullossa, joka on sopiva lietelanta- ja virtsanäytteille. Kuivikelanta voidaan ottaa myös puhtaaseen muovipussiin. Näytteen mukaan liitetään huolellisesti täytetty saatelomake. Saatelomakkeeseen tulee merkitä lantalaji ja eläinlaji tiedot.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä