Olet täällä

Markkinariskien hallinnalla ja tilakohtaisilla ruokintaratkaisuilla parempaa kannattavuutta

Laura ja Kyösti Marttila

Satovuosi 2015 oli haastava ja monella tilalla saatiin keskimääräistä heikommat vilja- ja säilörehusadot. Täydennysrehujen tarve on useilla tiloilla lisääntynyt. Rehut ja rehuraaka-aineet muodostavat merkittävän osan karjatilan ostopanoksista, mutta vain harva tila tekee rehujen hintasuojauksia tuleville rehuostoille. Kansainväliset rehuraaka-ainemarkkinat ovat muuttumassa yhä dynaamisemmiksi ja hintojen seurannan merkitys korostuu. Hankkija tarjoaa työkaluja tilakohtaisten rehuratkaisujen optimointiin ja rehuhintojen markkinariskin hallintaan.

Säilörehujen valkuaispitoisuus poikkeuksellisen matala

Tämän sisäruokintakauden säilörehut ovat Valio ARTTURI®-rehuanalyysitulosten mukaan sekä koostumukseltaan että säilöntälaadultaan hyvin vaihtelevia. ”Silmiinpistävää ovat matalat raakavalkuais- ja kivennäisainepitoisuudet. Valkuaispitoisuus on alle 120 g/kg ka lähes kolmanneksessa kesän 2015 säilörehuissa”, kertoo kehityspäällikkö Laura Nyholm Valiolta. Kesän kasvuolosuhteista johtuen säilörehut ovat hyvin sulavia ja lähes kolmannes säilörehuista on D-arvoltaan yli 700 g/kg ka. ”Rehujen analysoinnin merkitys korostuu poikkeuksellisen kesän jälkeen. Jotta lypsylehmien ruokinta ja tuotos voidaan optimoida, on säilörehujen koostumus, säilöntälaatu ja kivennäisainepitoisuudet analysoitava”, Nyholm sanoo.

Tilakohtaisilla rehu- ja ruokintaratkaisuilla parhaat tulokset

Maidontuotannon kannattavuuden näkökulmasta keskeisintä on korkea tuotos yhdistettynä matalaan tuotantokustannukseen tuotettua maitolitraa kohden. Jokaisen maitotilan on laskettava tarkasti mitä rehuja kannattaa tuottaa ja mikä on tuotettujen rehujen hinta. Kotoisten rehujen laatu on tunnettava hivenaineita myöten, jotta turhilta ostopanoksilta vältytään. ”Suomen Rehun Sopiva-konseptissa kunkin tilan rehut suunnitellaan yksilöllisesti. Pystymme ottamaan kotoisten rehujen laadun huomioon ja tarjoamaan täydennysrehuratkaisuja, jotka parhaiten täydentävät tilan omia rehuja”, kertoo myyntipäällikkö Heikki Ikävalko Hankkijalta. Jalasjärveläisellä Picnus Oy:llä on Sopiva-rehuista hyviä kokemuksia. ”Lehmäliikenteen sujuvuus on avainasia robottilypsyssä. Energiarikkaan ja maittavan houkutusrehun avulla lehmäliikenne on saatu toimimaan erinomaisesti”, toteaa Kyösti Marttila Picnus Oy:stä.
 
Rehujen termiinikaupasta apua riskien hallintaan

Hankkija tarjoaa uutena kauppatapana mahdollisuutta ostaa rehuja termiinikaupalla. Hankkija osana Danish Agro –ryhmää kuuluu Euroopan suurimpiin rehuraaka-aineiden hankintaketjuihin. ”Laajan hankintaverkostomme ja markkinaosaamisemme avulla pystymme ennustamaan rehujen ja raaka-aineiden hintakehityksen luotettavasti. Tämä on karjatiloille erinomainen mahdollisuus vähentää rehuostojen markkinariskiä”, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Mikko Anttila Hankkijalta. Rehujen termiinikauppa kasvaa jatkuvasti ja on yleistä erityisesti sika- ja siipikarjatilojen keskuudessa, mutta on tullut osaksi myös nautarehujen kauppaa. ”Isoja kauppoja ei voi jättää päivän hinnan varaan”, Anttila sanoo.

Lisätietoja:
Mikko Anttila, tuoteryhmäpäällikkö, Hankkija Oy. p. 050 521 4011, sp. mikko.anttila@hankkija.fi
Heikki Ikävalko, myyntipäällikkö, Hankkija Oy. p. 040 530 7134, sp. heikki.ikavalko@hankkija.fi
Laura Nyholm, kehityspäällikkö, Valio Oy. p. 050 384 2591, sp. laura.nyholm@valio.fi
Kyösti Marttila, maitotilayrittäjä, Picnus Oy. p. 0500 564 216, sp. saara.marttila@netikka.fi

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä