Olet täällä

Opti-Pekoni ruokintaratkaisu entistä tuottoisemmille emakoille

Opti-Pekoni -ruokintaratkaisun kehittämisessä on käytetty uudenlaista entistä syvempää yhteistyötä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Topigs Norsvinin kanssa toteutetun Optipossu-jalostusohjelman ansiosta pahnueiden kokoa on saatu kasvatettua keskimäärin yhdellä porsaalla. Schothorst Feed Research on tuonut ohjelmaan vankkaa sikojen  ruokinta- ja raaka-aineosaamista.

”Kasvaneet pahnuekoot ovat muuttaneet emakoiden ravintoainevaatimuksia. Jotta emakko pysyisi mahdollisimman hyvässä kunnossa niin tiineys- kuin imetysajan, on sen saatava oikeaan aikaan, oikeanlaatuista ja oikea määrä rehua. Uusi Opti-Pekoni -ruokintaratkaisu tukee emakon hyvinvointia ja parantaa porsaiden laatua”, kertoo HKScanin kategoriapäällikkö Ulla Ketola.

Tavoitteena hyväkuntoinen emakko

”Modernin emakon ruokinnan tekee haasteelliseksi sen kasvattamat isot pahnueet, joita varten sen on tuotettava paljon maitoa. Myös lihaksen suuri määrä verrattuna rasvaan on otettava huomioon”, kertoo Hankkijan kehityspäällikkö Marjut Suokanto.

Hän kertoo, että emakot ovat hyvin tarkkoja ruoan suhteen. Rehun on oltava oikean hajuinen ja makuinen, jotta emakko ei lopeta syömistä kriittisellä hetkellä. Kuidun määrän optimoinnilla turvataan tärkeä vatsantoiminta. Opti-Pekoni -rehuissa on kiinnitetty erityistä huomiota oikean sulamattoman kuidun määrään. Se ehkäisee ummetusta ennen porsimista. Oikea kuitu auttaa emakon syöntikyvyn pysymistä riittävällä tasolla imetyskauden lopulla sekä pitää tiineysaikana energian saannin tasaisena ja emakon tyytyväisenä.

Jotta emakko pysyisi hyvässä kunnossa, Opti-Pekoni -ruokintaratkaisussa on kolme rehulinjaa. Näin jokaiseen tilanteeseen löytyy paras vaihtoehto. Valinta tehdään pahnueen päiväkasvun peusteella. Uusi ruokintaratkaisu sisältää yhteensopivat tiineys- ja imetysrehut sekä täsmärehut vieroituksen jälkeen ja ennen porsimista. Raaka-aineiden valinnassa on huomioitu sujuva siirtyminen vaiheesta toiseen.

Oikeat rakennusaineet joka tilanteeseen

Porsaiden laatuun voidaan vaikuttaa ruokinnalla jo ennen tiineyttä. Runsas hiilihydraattipohjainen energiaruokinta nostaa tehokkaimmin emakon veren glukoosipitoisuutta ja insuliinineritystä, joka stimuloi emakon hormonitoimintaa. Oikealla ruokinnalla emakko tulee nopeasti vahvaan kiimaan ja hyväkuntoisia munasoluja irtoaa runsaasti. Näin varmistetaan elinvoimaiset porsaat sekä suuret ja tasaiset pahnueet.

”Tiineysaikana ruokinnan tavoitteena on emakon painon nosto ja hallinta sekä varmistaa sen toipuminen imetyksestä. Oikealla tiineysajan ruokinnalla saadaan pahnueista tasaisempia ja elinvoimaisempia sekä turvataan paras mahdollinen maidontuotanto. Emakon ravintoaineiden tarve riippuu tiineysaikana muun muassa tuotostasosta ja terveydentilasta, minkä vuoksi emakoiden kunnon seuranta on tärkeä osa ruokintaa”, Suokanto painottaa.

Opti-Pekoni Porsitus tukee porsimiseen valmistautumista. Se varmistaa riittävän kalsiumin saannin porsimisessa, vahvistaa supistuksia ja edistää maidontuotantoa. Rehuun lisätty kookosöljy lisää porsaiden elinvoimaisuutta.

Imetysaikana tärkeintä on runsas maidontuotanto siten, että emakko ei menetä liikaa painoaan. Imetysrehun kehitystyössä on tarkennettu erityisesti aminohappokoostumusta, jotta emakon kunto säilysi hyvänä ja maitomäärä korkeana.

Opti-Pekoni Imetysrehuissa tarkennettu sulavan kuidun määrä täyttää sopivasti ja auttaa emakoita säilyttämään syöntikyvyn myös imetyskauden lopulla. Rehun energia tulee tärkkelyksestä, mikä säilyttää maidontuotannon hyvällä tasolla. Korkea lysiinitaso edistää maidontuotantoa ja pitää yllä emakon hyvää kuntoa. Kivennäistasapaino, vitamiini- ja hivenainepitoisuudet on tarkennettu vastaamaan korkeatuottoisen emakon tarpeita.

Seuranta osana ruokintaratkaisua

OptiPekoni -ruokintaratkaisussa etsitään kullekin tilalle sopiva rehulinja, joka vastaa kunkin tarpeita. Seurannan perusteella valitaan oikea ratkaisu ja varmistetaan ruokinnan onnistuminen. Perusteena käytetään muun muassa emakkojen painoa, silavan paksuutta ja kuntoluokitusta. Tärkeätä on myös tietää paljonko rehua on käytetty myytyä porsasta kohden.

Onnistumisen seurantaan on kehitetty mittarit, joita tilalla seurataan yhdessä asiantuntijan kanssa.  Ruokintakäyrät sopeutetaan tilakohtaisesti emakoiden kunnon mukaan. Onnistumista arvioidaan emakoiden porsastuotannon ja kunnon systemaattisella tarkkailulla. Huolellinen seuranta mahdollistaa ruokinnan optimoinnin täsmätietojen pohjalta. Tiloilta saatuja tietoja käytetään hyväksi myös rehujen jatkokehityksessä.

Sikatilan apuna ovat ruokinnan suunnittelussa ja tuotannon kehittämisessä HKScanin että Hankkijan asiantuntijat. Työ on tärkeätä, koska hyvinvoivat emakot vähentävät työmäärää ja pienentävät kustannuksia.

 

Lue lisää Opti-Pekoni esitteestä

 

Tekijä: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä