Olet täällä

Eläinmääräilmoitus jätettävä 15.2. mennessä

Viljelijät voivat ilmoittaa vuonna 2016 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Tämä koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.2.2017.

Ilmoitus on tehtävä, jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Sioista tai siipikarjasta korvausta hakeneiden viljelijöiden on tehtävä eläinmääräilmoitus joka tapauksessa, koska korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Lähde: Mavi

Kommentit

Samankaltaista sisältöä