Olet täällä

Muutos viljelijätukien täydentävien ehtojen valvontaan

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) esittää lievennyksiä viljelijätukien täydentävien ehtojen valvontaan. Asiaa koskeva asetusmuutos on lähetetty lausuntokierrokselle.

MMM on tutkinut, kuinka täydentäviin ehtoihin saataisiin helpotusta vaarantamatta Suomen hyvää eläinten hyvinvoinnin tasoa tai elintarviketurvallisuutta. Samalla saataisiin kevennettyä maatalousyrittäjien hallinnollista taakkaa ja purettua normeja.

Maatalousyrittäjien olisi jatkossakin noudatettava nykyisiä täydentävien ehtojen vaatimuksia, mutta asetusmuutoksen myötä tiettyjä asioita ei enää katsottaisi täydentävien ehtojen laiminlyönniksi. Lievennyksiä tulisi ainakin eläinten hyvinvointiin, elintarvikehygieniaan ja eläinten lääkitykseen liittyviin ehtoihin. Esimerkiksi täydentävien ehtojen seuraamusta ei tulisi, jos maidontuotantotilalla ei ole tutkittu vettä lainsäädännön edellyttämällä tiheydellä, lypsykoneen huoltoa tai testaamista ei ole tehty tai jos tilalla ei ole kirjattu maidon siirtolämpötiloja. Jos eläinten kansalliset tilavaatimukset eivät aivan täyty, mutta eläin pääsee liikkumaan ja makuulle eikä nähtävissä ole hyvinvointiongelmia, täydentävien ehtojen seuraamuksia ei tulisi. Ruokintapaikkojen mittavaatimuksista poikkeamiset eivät toisi täydentävien ehtojen seuraamusta, kunhan EU-direktiivin vähimmäistaso täyttyy. Vaatimusten rikkomisesta voisi tulla jotain muita seuraamuksia täydentäviin ehtoihin liittyvien seuraamusten sijaan.

Muutosasetus on tarkoitus antaa loppusyksystä. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti jo tälle vuodelle.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Kommentit

Samankaltaista sisältöä