Olet täällä

Suomen ennestään vähäinen mikrobilääkkeiden käyttö väheni entisestään

Euroopan lääkevirasto (EMA) on julkaissut uusimman raportin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden eli mikrobien aiheuttamien infektioiden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kulutuksesta Euroopassa. Järjestyksessään seitsemännessä raportissa on mukana 30 maata, joista Kreikka uusimpana maana. EMA:n uusin raportti koskee vuotta 2015.

Kaikkiaan 25 maata on seurannut mikrobilääkkeiden myyntiä tuotantoeläimille vähintään viisi vuotta. Kulutustiedot perustuvat eläinten mikrobilääkkeiden pakkauskohtaiseen myyntiin suhteutettuna tärkeimpien tuotantoeläinlajien määrään. Myyntitiedot ovat pääosin lääketukkukauppojen ja apteekkien tilastoista.

Ero mikrobilääkkeitä eniten ja vähinten myyneiden maiden välillä oli edelleen huomattavan suuri vuonna 2015, yli satakertainen. Kriittisen tärkeissä mikrobilääkkeissä erot olivat vielä tätäkin suurempia.  Valtaosa tuotantoeläinten mikrobilääkkeistä annettiin rehun tai juomaveden mukana. Yksilölääkinnän, jossa eläintä lääkitään useammin yksilönä eläinryhmien sijaan, osuus oli koko Euroopassa alle 10 prosenttia. Suomessa yksilölääkitseminen oli kuitenkin ylivoimaisesti käytetyin antotapa, sillä yli puolet mikrobilääkkeistä annetaan täällä injektioina.

Suomessa tuotantoeläimille käytetään vain vähän mikrobilääkkeitä. Myös kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden kulutus on Suomessa pieni. Vaikka lähtökohdat olivat jo ennestään hyvät, vuosina 2011–2015 tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus väheni Suomessa seitsemän prosenttia. 

Monissa Euroopan maassa on pyritty edistämään hallittua mikrobilääkekäyttöä. Vuosien 2011–2015 välisenä aikana 25 maan yhteistuloksessa kokonaiskulutus vähenikin 13 prosenttia. Viidessätoista maassa kulutus väheni yli viisi prosenttia.  Kahdeksassa maassa kulutus lisääntyi yli viisi prosenttia. Raportin mukaan Espanjassa mikrobilääkkeiden kulutus on suurinta ja Italiassa toiseksi suurinta. Monet Keski-Euroopan maat ovat myös korkealla käyttötilastoissa.

 

Lähde: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Kommentit

Samankaltaista sisältöä