Olet täällä

Suomalaistutkimus: Pienilläkin muutoksilla energiansäästöä lypsytiloille

Suomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin lypsyprosessin sähkönkulutusta sekä arvioitiin keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi lypsytiloilla.

Sähkön kulutusta mitattiin kolmella eteläsuomalaisella lypsytilalla. Eniten potentiaalia lypsyprosessien sähkön säästämiseen löytyi maidon jäähdytyksestä ja puhdistusveden lämmityksestä.

Tutkimuksessa havaittiin, että energian käyttöä ja sitä myötä energiakustannuksia on mahdollista vähentää jopa merkittävästi maidontuotannossa ja parantaa siten lypsytilan kannattavuutta ja kestävyyttä.

Pienilläkin muutoksilla saadaan säästöjä aikaan

Pienilläkin ja edullisilla muutoksilla voidaan vähentää tehokkaasti energian kulutusta. Esimerkiksi kylmäkoneiden lauhduttimen siirtämisellä ulos tai ilmanvaihdon parantamisella maitotankkihuoneessa voidaan maidon jäähdyttämiseen kuluvaa energiaa vähentää tutkimuksen mukaan noin 30 prosentilla.

Myös tehokkaalla maidon esijäähdytyksellä koko lypsyprosessin energiankulutusta voidaan vähentää yli 25 prosenttia.

Tätäkin suuremmat energiansäästöt olivat tutkimuksen mukaan mahdollisia kehittyneemmillä maidon jäähdytys- ja veden lämmitysjärjestelmillä. Kehittyneemmät teknologiat vaativat kuitenkin investointeja, joten kannattavuus täytyy niissä arvioida tutkijoiden mukaan tapauskohtaisesti.

Lypsyprosessin energiankulutus pysyi lähes samana riippumatta lypsytilojen lehmämäärästä tai tuotetusta maitomäärästä. Näin ollen mitä enemmän maitoa tuotetaan, sitä vähemmän se kuluttaa energiaa maitolitraa kohti.

 

Lähde: Rajaniemi, M., Jokiniemi, T., Alakukku, A. & Ahokas, J. 2017. Electric energy consumption of milking process on some Finnish dairy farms. Agricultural and Food Science 26:160-172.

Kommentit

Samankaltaista sisältöä