Olet täällä

Tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus Suomessa edelleen selvästi muuta EU:ta vähäisempää

Mikrobilääkkeet annetaan yleisimmin eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana.

Tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus on Suomessa edelleen vähäisempää kuin monessa muussa EU-maassa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo. Mikrobilääkkeisiin luetaan lääkkeet, joilla hoidetaan mikrobien aiheuttamia infektioita.

Tiedot perustuvat Euroopan lääkevirasto EMA:n uusimpaan raporttiin tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutuksesta Euroopassa. Raportissa on mukana 30 maan tiedot. Tulokset ilmoitetaan mikrobilääkkeen myyntinä tuotantoeläinten määrään suhteutettuna. 

Suomessa lääkitys yleisemmin eläinyksilöille kuin ryhmälle

Vaikka Suomessa mikrobilääkkeiden käyttö eläimille on ollut jo pitkään melko hyvällä tasolla, sitä on onnistuttu edelleen vähentämään. Vuosina 2011–2016 tuotantoeläinten mikrobilääkkeiden kulutus Suomessa väheni 15 prosenttia. Suomessa myös kriittisen tärkeitä mikrobilääkkeitä myydään vähän moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna.

Ryhmälääkkeiden osuus Suomessa oli 39 prosenttia, eli meillä lääkitään useammin eläinyksilöitä kuin eläinryhmiä. Yksilölääkitsemisessä vain sairastunut eläin saa lääkityksen, kun taas ryhmälääkitsemisessä lääke annetaan koko ryhmälle, vaikka kaikki eläimet eivät sitä tarvitsisi.

Turha tai ennaltaehkäisevä mikrobilääkkeiden käyttö voi lisätä antibioottiresistenssiä, eli bakteerien vastustuskykyä mikrobilääkkeissä käytettyä antibioottia kohtaan.

Erot mikrobilääkkeiden käytössä eri EU-maiden välillä isoja

Ero mikrobilääkkeiden kokonaismyynnissä vuonna 2016 oli EU-maiden välillä edelleen yli satakertainen ja kriittisen tärkeiden mikrobilääkkeiden myynnissä jopa suurempi.

Euroopassa yli 90 prosenttia tuotantoeläinten mikrobilääkkeistä annetaan eläinryhmille rehun tai juomaveden mukana.

Mikrobilääkkeiden myynnissä pientä laskua EU:ssa

Euroopan maista 25 on seurannut mikrobilääkkeiden myyntiä vuodesta 2011 lukien.

Kuudessatoista maassa myynti väheni vuonna 2016 yli 5 prosenttia ja kuudessa maassa se on puolestaan lisääntynyt yli 5 prosenttia. Yhteistuloksissa myynti väheni viidenneksen vuosina 2011–2016.

 

Lähde: Fimea

Kommentit

Samankaltaista sisältöä