Olet täällä

Villisikakanta pienenee - Tarkempaa tietoa saadaan, kun pannoitus alkaa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottaman arvion mukaan Suomen villisikakanta pienenee. Kannan keskimääräiseksi kooksi arvioitiin noin 1 400 yksilöä tammikuussa 2020. Kanta on pienentynyt vajaat 30 prosenttia verrattuna edellisen vuoden kanta-arvioon. Suurimmillaan Suomen villisikakannan arvioidaan olleen vuoden 2018 alussa, jolloin saavutettiin yli 3 000 yksilön arvio. Kantaa on pienentänyt metsästys ja mahdollisesti myös rajan yli tulevien yksilömäärien väheneminen.

"Kannanarviointiin liittyy myös epävarmuustekijöitä, joten tulos kuvaa enemmänkin suuruusluokkaa eikä ole tarkka yksilömääräarvio", tarkentaa yksi villisian kannanarviointimenetelmän kehittäjistä, tutkija Tuomas Kukko Lukesta.

Villisikoja eniten itäisellä Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomessa

Vuoden 2019 hirvijahdin päätteeksi metsästäjät tekivät arvioita villisikojen esiintymisestä. Arvioiden perusteella tiheimmät villisika-alueet löytyvät itäiseltä Uudeltamaalta ja Kaakkois-Suomesta. Arvioiden mukaan itärajan tuntumassa kanta on harvempi kuin edellisvuosina. Metsästyssaaliin perusteella villisikakanta on vahvistunut Pohjois-Karjalassa ja heikentynyt Pohjois-Savossa ja Pohjois-Hämeessä.

Pannoittamisella tarkempi tieto kannan koosta ja levittäytymisestä

Luke aloittaa maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman villisikojen pannoitushankkeen tänä vuonna.

"Pannoitettavat yksilöt pyydystetään pääosin puurakenteisilla loukuilla. Satelliittipohjaisella seurannalla näemme, mihin villisiat siirtyvät ja millaisia elinympäristöjä ne valitsevat. Tutkimusalueenamme on koko Suomi, mutta pannoitus keskittyy erityisesti Kaakkois-Suomeen, joka on villisian levinneisyyden ydinaluetta", kertoo erikoistutkija Mervi Kunnasranta Lukesta.

Villisikakantaa seurataan myös afrikkalaisen sikaruton vuoksi

Villisian leviäminen ja runsastuminen on haitallista erityisesti vahinko- ja tautiriskien näkökulmista. Kannan rajoittamisella pyritään ehkäisemään afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämistä. Sekä villi- että tuotantosikoja tappava virustauti ASF voi levitä villisikojen välityksellä.

"Tautia ei ole todettu Suomessa koskaan, mutta riski sen leviämisestä Suomeen on edelleen suuri. Suunnitelmallinen villisikakannan hallinta ja systemaattinen kannanarviointi on erittäin tärkeää afrikkalaiseen sikaruttoon varautumisessa", sanoo ylitarkastaja Hanna Lounela Ruokavirastosta.

Villisikoja ei tulisi ruokkia kannan ylläpito- tai lisäämistarkoituksessa, ja muidenkin riistaeläinten ruokinnassa olisi hyvä välttää tuontirehuja alueilta, joilla esiintyy afrikkalaista sikaruttoa.

 

Lähde. Luonnonvarakeskus (LUKE)

Kommentit

Samankaltaista sisältöä