Olet täällä

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen vaatii laiduntamista, jos ei muutoin niin sopimuksin

Perinnebiotoopit ovat luontotyyppejä, jotka ovat syntyneet pääasiassa karjanhoitoon ja maatalouteen liittyvien pitkäaikaisten maankäyttötapojen myötä. Tutkimusten mukaan perinnebiotoopeilla, joilla laidunnus päättyy, luontoarvot lähtevät laskuun. Niityt, hakamaat ja metsälaitumet ovat ainutlaatuisia ympäristöjä, joilla jokaisella elää omanlaisensa lajisto. Suomen ympäristökeskuksen arvioinnissa (2018) kaikki perinnebiotoopit arvioitiin uhanalaisiksi.

Perinnebiotooppien säilyminen edellyttää oikeanlaista jatkuvaa hoitoa. Laiduntavat eläimet ovatkin erityisen tärkeitä monimuotoisen maatalousluonnon ylläpitäjiä. Haasteena on kuitenkin se, että karjatilojen määrä vähenee koko ajan. Onneksi perinnebiotoopin hoito voi perustua myös sopimuslaidunnukseen.

ProAgria Etelä-Suomi aloittaa yhteistyökampanjan luonnonlaidunnuksen edistämiseksi yhdessä Metsähallituksen ja kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa. Kampanja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti.

Toukokuussa eläimet aloittavat kesäpestinsä mm. Luodon saaressa Nokialla. Kohteen laidunnus vaatii monen toimijan yhteistyötä, mutta työ on palkitsevaa ja sitä on toteutettu onnistuneesti vuodesta 2010 alkaen. Tänä vuonna uutena toimijana kohteessa on Aholaidan lammastila Kangasalta. Maanomistajana on Tampereen seurakunnat, hoidon osarahoittajina ovat Fingrid ja Elenia ja suunnittelusta on vastannut ProAgria Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut.

 

Lähde: ProAgria

Otsikko: 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä