Olet täällä

Ruokavirasto aloittaa tehostetut koronavirustestaukset turkistarhoilla

Meneillään olevan koronaviruspandemian aiheuttaja, SARS-CoV-2-virus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin. Myös supikoira voi saada tartunnan. Minkeistä ja supikoirista koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä turkistarhoilta eteenpäin.

Minkkitarhoilla Alankomaissa ja Tanskassa on jo ollut laajoja koronavirusepidemioita. Tanskassa minkkitarhoilta on myös löytynyt muuntunut versio koronaviruksesta, joka on jo levinnyt minkeistä ihmisiin.

Suomessa ei ole toistaiseksi todettu koronavirustartuntoja turkistarhojen eläimissä, mutta Ruokavirasto käynnistää tällä viikolla minkkitarhoilla tehostetut koronavirustestaukset. Käynnistyvään näytteenottoon on tässä vaiheessa valittu 30 tarhaa, jotka sijaitsevat kymmenessä eri kunnassa Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Kuntien valinnassa on huomioitu sekä alueellinen ihmisten koronaepidemian tilanne että minkkien tuotantomäärät. Seurantanäytteenotto on tarkoitus saada päätökseen viikon 47 aikana.

Näytteeksi otetaan itsestään kuolleita minkkejä, jotka toimitetaan Ruokavirastoon tutkittavaksi. Minkkinäytteet tutkitaan Ruokaviraston virologian laboratoriossa ihmisten kanssa samaa tutkimusmenetelmää käyttäen. Tulosten perusteella suunnitellaan jatkoseuranta, jolloin otetaan näytteet kaikista Suomen minkki- ja suomensupitarhoista.

Tarhaajan tulee ilmoittaa tartuntaepäilystä kunnaneläinlääkärille

Turkistarhaajan on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille, jos tarhan eläimissä on koronavirustartuntaan viittavia oireita, kuten hengitystieoireita, ripulia tai lisääntynyttä kuolleisuutta. Koronavirustartuntaepäilyssä kunnaneläinlääkäri ottaa tarhalta näytteet. Epäilyn perusteena voivat olla eläinten oireet tai turkistarhan työntekijällä tai lähistöllä sijaitsevalla turkistarhalla todettu koronavirustartunta. Jos turkistarhan työtekijällä tai tarhan yhteydessä asuvalla henkilöllä todetaan koronavirustartunta, siitä tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

On äärimmäisen tärkeää estää SARS-CoV-2-viruksen pääsy turkistarhoille. Tämän vuoksi turkistarhoilla ei saa käydä henkilöitä, joilla on sairauden oireita, todettu koronavirustartunta tai epäily koronavirusaltistuksesta. Muiden kuin työntekijöiden käynnit tarhoilla on rajoitettava vain välttämättömiin ja käynneissä on noudatettava erityisiä hygieniatoimenpiteitä.

Jos turkistarhan eläimissä todetaan SARS-CoV-2-virusta, Ruokavirasto voi määrätä eläintautilain nojalla turkistarhan minkit ja supikoirat lopetettavaksi ”uutena vakavana eläintautina”. Lopettaminen määrättäisiin ihmisten terveyden suojelemiseksi, vaikka pääsääntöisesti tartunnat ovat muissa maissa levinneet ihmisistä minkkeihin eikä päinvastoin.

Turkistarhan omistajan on mahdollista saada korvaus lopetettavaksi määrätyistä eläimistä eläintautilain mukaisesti.

Lisätietoa COVID-19:n esiintymisestä eläimillä löytyy Ruokaviraston sivuilta

 

Lähde: Ruokavirasto

Kommentit

Samankaltaista sisältöä