Olet täällä

Maatilojen biokaasuinvestointien tuki nousee

Valtioneuvoston 29.4. antaman asetuksen mukaan maatilojen biokaasutuotannon investointien tuki nousee 40 prosentista 50 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 3. toukokuuta.

”Investointien tukeminen on yksi osa niitä toimenpiteitä, joilla lisätään biokaasun tuotantoa ja kulutusta hallitusohjelman mukaisesti. Tämä on tärkeää, sillä biokaasun edistäminen tukee sekä maatalouden kannattavuutta että siirtymää fossiilisista raaka-aineista kohti uusiutuvia. Biokaasun on siis aidosti sekä-että –ratkaisu”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tiivistää.

Tukitason korotus parantaa maatilojen biokaasutuotannon kannattavuutta, minkä arvioidaan lisäävän biokaasuinvestointien määrää. Myös teknologian parantunut toimivuus ja saatavuus sekä kiinnostus uusiutuvan energian positiivisiin talous- ja ympäristövaikutuksiin lisäävät maatilojen kiinnostusta biokaasun tuotantoon.

 

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö

 

 

Kommentit

Samankaltaista sisältöä