Olet täällä

Rehujen prosessointi

Jotta parhaaseen mahdolliseen kasvutulokseen voidaan päästä, broilerinrehut tulee rakeistaa.

Rakeistuksen teho perustuu pääasiassa siihen, että linnun on helpompi syödä rakeisessa olomuodossa olevaa rehua tarvettaan vastaavasti. Lämpökäsittely myös kypsyttää rehua, mutta sillä on linnulle selvästi vähemmän merkitystä kuin esimerkiksi pienelle porsaalle. Starttivaiheen rehun tulee olla muretta tai erittäin pientä raetta (2 mm halkaisija), jotta untuvikko pystyy rehua syömään.

Käytännössä broilerrehut expandoidaan ja sen jälkeen rakeistetaan. Expandointi tarkoittaa rehun ''''iskukuumennusta''''. Rehun lämpötila nostetaan hetkellisesti 85 - 100 oC kuuman vesihöyryn ja paineen avulla. Tärkeimpänä tavoitteena expanderprosessissa on varmistaa rehun hygieeninen laatu. Mikrobipitoisuudet alenevat expandointi + rakeistuskäsittelyllä selvästi pelkkää rakeistusta alemmalle tasolla, vaikka pelkällä rakeistuksellakin on erittäin positiivinen vaikutus.

Expanderprosessin jälkeen rehu on tarpeen rakeistaa, sillä expanderissa rehu ''''''''puffaantuu'''''''' ja muuttuu olomuodoltaan epätasalaatuiseksi.

Lopuksi broilerrehut jälkirasvataan. Lisäämällä rasva rakeen pintaan, saadaan rakeen laatu pidettyä hyvänä korkeasta rasvalisäyksestä huolimatta, vähennetään rehun pölyävyyttä ja parannetaan rehun maittavuutta.

Samankaltaista sisältöä