Olet täällä

Olosuhteiden vaikutus tuotantotuloksiin

Nykybroilerin saa kasvamaan nopeasti, mutta taitoa vaatii pitää linnut samanaikaisesti terveinä. Tiedetään, että linnuilla esiintyy enemmän muun muassa sydämen toimintaan liittyviä ongelmia tai askiittia, jos ruokinta on täysin vapaata, lämpötila on liian alhainen tai tuuletus hallissa riittämätöntä.

Lintutiheys ja ilman laatu
Tuuletuksen riittävyyttä, ilman laatua ja lämpötilaa on mitattava nimenomaan linnun korkeudelta. Hollantilaisessa Het Spelderholtin tutkimuslaitoksessa tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että lintutiheyden vaikutus lintujen kasvuun on suorassa suhteessa siihen, millainen vaikutus lintutiheydellä on linnun kokemaan mikroilmastoon. Mikroilmastolla tarkoitetaan niitä olosuhteita, joissa yksittäinen lintu ihan oikeasti elää. Kun lintuja on paljon neliömetrillä, linnuilla voi olla vaikeutta poistaa ylimääräinen lämpö elimistöstään. Tämän seurauksena rehunkulutus alenee ja kasvu heikkenee.

Taulukko 1. Lintutiheyden vaikutus broilereiden kasvuun

Ikä viikkoa 18/m2 20/m2 22/m2 24/m2
2 370 370 371 366
4 1195 1194 1189 1185
6 2225 2193 2175 2132

Sopiva tiheys
Rossin mukaan 40 - 42 kg lintutiheys/m2 ei rajoita lintujen kasvua, jos ilman laatu, hallin kosteus ja ruokinta ovat optimaaliset. Jos lintutiheys on yli 18,5 kpl/m2 , tila alkaa rajoittaa kukkojen kasvua vasta 41 päivän iässä, ja kanoilla vastaavasti 46 päivän iässä. Taulukossa 1 esitetään hollantilaisia tuloksia lintutiheyden vaikutuksesta kasvutuloksiin tavallisella pehkulattialla. Näissäkin tuloksissa kasvuero näkyy vasta kuuden viikon iässä ja se voi siis johtua ilman laadun yms. olosuhteiden heikkenemisestä lintutasolla. Taulukossa 2 verrataan tavallisen pehkulattian ja korotetun tuuletetun lattian sekä lintutiheyden vaikutusta kasvuun. Lattiatuuletus paransi lintujen kasvua huomattavasti, suhteellisesti kuitenkin enemmän korkeammassa lintutiheydessä.
 

Taulukko 2. Lattiatuuletuksen vaikutus broilereiden loppupainoon 37 pv iässä eri lintutiheyksillä

  22/m2 26/m2 Erotus
Perinteinen pehkulattia 1838 1757 81
Korotettu, tuuletettu lattia 1931 1873 58
Erotus -91 -116  

Ilman laatu
Rossin mukaan tärkein hallista mitattava kaasu on hiilidioksidi. Hyväksyttävä maksimiarvo sille on 2500 ppm. Jos arvo on yli 3500 ppm, riski keuhkovaurioihin kasvaa ja lintujen kasvu heikkenee. Ammoniakkitason ylittäessä 10 ppm, keuhkovaurioita alkaa pikku hiljaa kehittyä, ja yli 20 ppm ammoniakkipitoisuudessa keuhkovauriot ovat ilmeisiä ja riski erilaisiin hengitystiesairauksiin kasvaa.

Käytännössä meillä, jos lintuja on kasvatuserässä tavaomaista enemmän, ilmanvaihdon säätöön on paneuduttava entistä tarkemmin. Hallin tuuletuksen pitää olla sellainen, että ihminen voi ilman liikkeen tuntea. Lintu nauttii liikkuvasta ilmasta.

Lämpötila ja kosteus
Rossin mukaan ihanteellinen hallin lämpötila on linnun tuloa edeltävänä päivänä 34 oC, tulopäivänä 32 oC ja yhden päivän iässä 31 oC. 21 päivän iästä alkaen suositeltava lämpötila on 21 oC. Sopiva ilmankosteus on ensimmäisinä päivinä 65 % ja myöhemmin 60 %.

Lähteet: World Poultry 8/1999, Suomen Broilerin seminaari lokakuussa 1999

Valo-ohjelma

EU-direktiivin mukaan linnuilla saa olla maksimissaan 18 tuntia valoa. Tuota pidemmästä valoisasta ajasta ei ole kasvun, rehun hyväksikäytön tai minkään muunkaan parametrin perusteella hyötyä, pikemminkin päinvastoin.

Siipikarjan valotutkimuksen ”guru”, tohtori Peter Lewis, vieraili Suomessa lokakuussa 2008 Suomi-Baltia-siipikarjakongressissa. Hän piti esitelmän broileriemojen ja tuotantobroilereiden valo-ohjelmien ja valon laadun vaikutuksista lintujen tuotantotuloksiin ja terveyteen. Tässä käsitellään lyhyesti tuotantobroileriosuutta.

Perinteisesti on ollut vallalla käsitys, että mitä pidempi päivä broilereilla on, sitä enemmän ne syövät ja sitä paremmin ne kasvavat. Lewisin tuottaman ja keräämän tutkimustiedon mukaan tämä pätee ensimmäisen kolmen ikäviikon aikana siten, että kasvu ja syönti nousevat ainakin 18 - 20 tunnin päivänpituuteen saakka. Sitä pidemmässä päivässä syönti ja kasvu pikku hiljaa tasaantuvat.

Jos valoisa aika on hyvin lyhyt, vain muutama tunti, lintu oppii nopeasti syömään myös pimeässä.

Hämmästyttävältä tuntuu, että tutkimusten mukaan yli kolmeviikkoiset linnut pystyvät syömään riittävästi päivän pituuden ollessa noin yhdeksän tuntia. Lintumerkkien välillä on hieman eroa, mutta esimerkiksi Ross-kukkojen kasvu tasaantuu jo 12 tunnin päivänpituudessa. Toisin sanoen kasvun näkökulmasta päivän ei tarvitsisi olla tätä pitempi kolmen viikon iästä eteenpäin.

Kuolleiden ja karsittujen osuus kasvaa päivän pituuden ollessa yli tai alle seitsemän tuntia. Yllättävää on, että erityisesti sydänkuolemien riski nousee kummassakin tapauksessa. Luuston kehittymisen kannalta kahdentoista tunnin päivä on optimaalisin. Lyhyemmässä tai pidemmässä päivänpituudessa luiden murtumisherkkyys kasvaa.

Kaiken kaikkiaan Lewisin tulosten perusteella vähintään kuuden tunnin tai mieluummin jopa sitä pidempi yö on lintujen terveydelle ja tuotantotuloksille pelkästään eduksi.

Valon väri ja voimakkuus

Broilerit kasvavat parhaiten sinisessä tai vihreässä valossa. Tällöin lampun tuottaman valon aallonpituus on alle 550 nanometriä.

Periaatteessa lintujen syönti ja kasvu heikkenevät valon voimakkuuden noustessa. Vuonna 2010 voimaan tulevassa direktiivissä valonvoimakkuuden minimi on 20 luksia. Valon voimakkuuden nousu kymmenestä luksista kahteenkymmeneen ei vaikuta tuotantotuloksiin mainittavasti.

Artikkeli on julkaistu Kotieläin-lehdessä 3/2008

 

 

Samankaltaista sisältöä