Olet täällä

Lopetus

Milloin eläin pitää lopettaa?
Miten eläin lopetetaan?

Milloin eläin pitää lopettaa?

Eläinsuojeluasetuksen mukaan eläin on sairauden tai vamman laadun niin edellyttäessä lopetettava tai teurastettava. Vakavasti sairastunut eläin, jonka hoitaminen on katsottu kannattamattomaksi, tulee lopettaa. Usein päätös tällöin tehdään yhdessä hoitavan eläinlääkärin kanssa. Esimerkkeinä siitä, että eläin joudutaan lopettamaan, ovat parantumattomat, yleiskuntoon vaikuttavat tulehdukset, moniniveltulehdukset ja luunmurtumat.

Koska kaikkia tapauksia koskevia ohjeita ei voi etukäteen antaa, yhteydenpito hoitavan eläinlääkärin tai päivystäjän kanssa on tärkeää. Kullekin tuotantomuodolle ominaisista tyyppitapauksista voi keskustella etukäteenkin esimerkiksi terveydenhuoltokäynnin yhteydessä. Hätätapauksissa terveen järjen käyttö ei ole kiellettyä, kun muistaa sen, että eläimelle ei aiheuteta lisäkärsimystä.

Jos kyseessä on äkillinen tapaturma, esimerkiksi raajan murtuma, eläin voidaan teurastaa ja haluttaessa käyttää vahingoittumattomat ruhonosat omassa yksityistaloudessa.

Miten eläin lopetetaan?

Eläinsuojelulainsäädännössä on määräyksiä tuotantoeläinten lopettamisesta:

  • Lopetus on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti.
  • Eläimen saa lopettaa vain sellainen henkilö, jolla on riittävä tieto ja taito toimenpiteen suorittamiseksi.
  • Lopetus on tehtävä siten, että muille eläimille aiheutuva häiriö on mahdollisimman vähäinen.

Nauta ja sika saadaan lopettaa joko ampumalla aivoihin tai tainnuttamalla ensin pulttipistoolilla, jonka jälkeen suoritetaan välittömästi verenlasku. Eläinlääkäri saa lopettaa naudan myös lopetus- tai nukutusaineella.

Eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista on rajoitettava niin, että eläin säästyy kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja vahingoittumiselta. Eläimen pää on tärkeää pitää liikkumattomana. Eläimen raajoja ei saa sitoa ennen lopettamista.

Lopetuspaikaksi valitaan mahdollisuuksien mukaan rauhallinen paikka, joka on erillään muista eläimistä. Ylösnousukyvytöntä eläintä ei saa siirtää mistään ruumiinosasta vetämällä. Pienen eläimen voi nostaa kärryihin ja kuljettaa navetasta tai sikalasta esimerkiksi lastaustilaan lopetettavaksi.

Jos eläin joudutaan lopettamaan karsinassa, karsinan muut eläimet tulee viedä muualle tai aidata toiseen osaan karsinaa. Varsinkin sika voi potkia jonkin aikaa tainnutuksen jälkeen.

Tainnutuksessa turvallisin väline on pulttipistooli. Oikea tainnutuskohta lehmällä on silmän ulkonurkasta korvan ulkonurkkaan vedettyjen linjojen risteyskohdassa. Sonni tainnutetaan päälaen ja silmien yläreunan välisen linjan puoliväliin ja yksi senttimetri sivuun keskiviivasta. Lihasialla tainnutuskohta on keskiviivassa kaksi senttiä silmien yläreunan tason yläpuolella, emakolla 2,5 cm silmien tason yläpuolella ja karjulla viisi senttiä silmien tason yläpuolelle ja 1-1,5 cm keskiviivasta sivuun. Pulttipistooli pidetään sekä naudoilla että sioilla päälaessa kiinni kohtisuoraan otsaluuhun nähden.

Verenlasku tehdään välittömästi tainnuttamisen jälkeen. Verenlaskupaikan kastelu etukäteen kylmällä vedellä helpottaa paikan puhdistamista. Varmin tapa laskea veri on tekemällä syvä poikittainen viilto kaulan poikki heti leukaluiden takaa, jolloin kaulavaltimot katkeavat. Vasta verenlasku varmistaa eläimen kuoleman.Kuva: Sian ja naudan tainnuttaminen. Lähde: Eläinten pelastamisen kurssi, piirros Kalevi Järvensivu.

Teksti: Pirjo Aho ja Taneli Tirkkonen, A-Tuottajat

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä