Olet täällä

Emakko

Porsastuotannon tehostaminen

Keskeinen porsastuotannon kannattavuutta ilmaiseva luku on porsaiden määrä emakkoa kohden vuodessa. Mitä suurempi luku on sitä parempi on kannattavuus.

Porsastuotantoa voi tehostaa:

  • lisäämällä syntyneiden porsaiden määrää/porsiminen
  • vähentämällä porsaskuolleisuutta
  • lisäämällä emakon porsimiskertoja vuodessa eli tehostamalla emakon hedelmällisyyskiertoa joko imetysaikaa lyhentämällä tai vähentämällä tyhjäpäivien määrää

Eniten on saavutettavissa tehostamalla emakoiden kiertoa tyhjäpäiviä vähentämällä, koska imetysaikaa lyhentämällä emme voi saavuttaa kovinkaan suurta tehokkuuden lisäystä. Tehokkuuden kannalta tavoiteltava imetysajan pituus on n. 28 päivää. Lyhyempi imetys edellyttää vieroitusolosuhteilta ja -rehustukselta paljon.

Tyhjäpäiviä syntyy lähinnä vieroituksen ja tiineeksitulon sekä vieroituksen ja poiston välillä. Jälkimmäinen on suurin tyhjäpäivien syntypaikka eli emakoita yritetään siementää/astuttaa useamman kerran ennen kuin ne lopulta laitetaan teurasautoon.

Syntyneiden porsaiden määrä porsimista kohden on Suomessa yhä matalammalla tasolla verrattuna esimerkiksi Tanskaan. Viime vuosina kehitys on kuitenkin ollut oikeasuuntaista ja tilakohtaisesti hyvinkin nopeaa. Liian alhaiseen syntyneiden porsaiden määrään vaikuttaa eläinaines, tiineytyksen onnistuminen ja ruokinta.

Yleisin poiston syy on hedelmättömyys

Hedelmättömyyteen vaikuttaa monet tekijät, mutta eräs keskeinen syy on emakon energiaepätasapaino imetysaikana. Siihen voidaan ruokinnalla ratkaisevasti vaikuttaa. Riittävän energiapitoinen rehustus imetysaikana vähentää emakon painon menetystä imetysaikana ja parantaa mahdollisuuksia hyvään hedelmällisyyteen ja vähäisiin tyhjäpäiviin.

Hyvä emakon ruokintastrategia mahdollistaa:

  • suuret pahnueet
  • optimaalisen porsaiden syntymäpainon
  • hyvän maidontuotannon
  • lyhyen välin vieroituksesta seuraavaan kiimaan
  • korkean uusimattomuus-%:in
  • optimaalisen emakon eliniän ja hyvän elinikäistuotoksen

Samankaltaista sisältöä