Olet täällä

Imettävän emakon ruokinta

Porsiminen ja imetys ovat ruokinnalliset koetinkivet

 • Porsimisaika
 • Ruokinta porsimisen ja imetyksen aikana
 • Syöntikyvyn ja halun varmistaminen imetyskaudella
 • Imetysvaiheen rehuseokset
 • Emakon laihtuminen

Imetysaikana emakon on saatava riittävästi energiaa, ettei se laihdu. Emolla on voimakas perinnöllinen pyrkimys turvata jälkikasvun hyvä liikkeellelähtö, jopa niin että kudoksia puretaan rajustikin, jotta maitoa tulisi. Liiallinen laihtuminen mm:

 • Vähentää maidontuotantoa ja alentaa siten vieroituspainoa
 • Pidentää aikaa vieroituksesta kiimaan
 • Heikentää tiinehtyvyyttä
 • Pienentää seuraavan pahnueen kokoa
 • Lisää emakon hyvinvointia heikentävien lapa-avanteiden esiintymisriskiä
 • Laihtuneiden eläinten kunnostus seuraavalla tiineyskaudella nostaa myös rehukuluja

Porsimisaika

Porsimisajan käyttäytyminen

Porsiminen on monimutkaisten hormoniviestien ohjaama tapahtumaketju. Ennen porsimista emakolle tulee tarve eristäytyä laumasta ja rakentaa pesää. Porsimisen jälkeen emakko makaa tiiviisti pesässä porsaiden kanssa ja vasta vuorokauden jälkeen se piipahtaa ulkona. Päivinä 3-6 porsimisen jälkeen emakko käy jo pidempiä aikoja pesän ulkopuolella. Emakon passiivisuus porsimisaikana näkyy tuotanto-olosuhteissakin mm. haluttomuutena juoda tarpeeksi porsimisen jälkeisinä päivinä. Sillä on myös taipumusta ummetukseen.
Lue lisää: Sian aistit ja käyttäytyminen

Emakon valmistaminen porsimiseen

Viikkoa ennen porsimista emakoille annetaan loishäätö ja vitamiinikuuri (A, D, E, K). Varsinkin ensikoille tarjotaan olkia pesäntekomateriaaliksi ja kuitulähteeksi. Se vähentää stressiä ja ehkäisee ummetusta.

Sopiva kunto porsiessa

Porsivan emakon tulee olla hyvässä kunnossa ennen porsimista, jotta sillä riittää energiaa pahnueen imettämiseen. Sopivan kuntoluokan määrää käytännössä tiineysajan olosuhteiden sallima liikunnan määrä ja sitä kautta emakon lihaskunto.

Ahtaissa pihatoissa, joissa emakot eivät paljoa liiku, kuntoluokka 3,5 (selkäsilava 16-18 mm) on riittävä.
Pihatoissa, joissa emakot liikkuvat runsaasti, kuntoluokka 4 on suositeltava (selkäsilavaa 18-20 mm). Lue lisää: Emakoiden kuntoluokitus

Porsivan ja imettävän emakon ruokinta

Suurin osa emakon saamasta kokonaisenergiasta käytetään maidontuotantoon (66 - 80 %). Imetysaikaisen rehun valkuaisen tarve on suurempi kuin tiineyden aikaisen rehun. Myös kalsiumin ja fosforin tarve kasvaa. Vitamiini ja hivenainetarpeet ovat samat kuin tiineyden aikana.
Lue lisää: Ruokintasuositukset emakoille

 

Ensimmäinen imetys ja toinen tiineys

1.
Ehkäise porsivan emakon ummetus tarjoamalla sille emakon suolistoterveyttä tukevaa Pekoni Putkimies 400 g (n. 6,5 dl) päivässä heti porsimiskarsinaan siirrosta lähtien.

Huolehdi emakon riittävästä vedensaannista.

Mahdollisuuksien mukaan jatka ruokintaa tiineysajan rehulla vielä tässä vaiheessa.

2.
Rajoita emakon ruokintaa 1,5–2 rehuyksikön tasolle 2 - 4 pv ennen porsimista. Käytä tiineysajan rehua mahdollisuuksien mukaan porsimisen yli, ja siirry imetysrehun käyttöön vasta kolmantena imetyspäivänä.

Annostele lisävettä kaukaloon ainakin pari päivää porsimisen jälkeen.

3.
Varmista emakon suolen toiminta ja hyvä rehunsyönti annostelemalla Pekoni Putkimiestä 400 g (n. 6,5 dl) päivässä vähintään 3 - 5 päivää porsimisesta, ja jatka siitä eteenpäin tarpeen vaatiessa pienemmällä annoksella 200 g (n. 3,3 dl) päivässä imetysajan loppuun asti ulosteen koostumusta seuraten.

Nosta imetysrehun määrää porsimisen jälkeen emakon rehunsyöntiä tarkkaillen. Rehumäärää voi nostaa 0,5 - 0,8 kiloa päivässä.

Tarjoa päivittäinen rehuannos useassa pienemmässä osassa. Pidä rehumäärä samana 4. – 6. imetyspäivänä, tarvittaessa pidetään tasauspäiviä myöhemminkin. Rehumäärää voi joutua hetkellisesti jopa laskemaan.

Huolehdi, että syömättä jääneet rehutähteet korjataan pois ja uusi rehuannos annostellaan aina puhtaaseen kaukaloon. Tavoitteena on saada emakon rehunsyönti maksimiin 11–13 päivän kuluessa porsimisesta.

4.
Vieroituksen jälkeen rehumäärä pudotetaan noin puoleen imetyskauden rehumäärästä. Reilu annos runsasenergistä ja maittavaa rehua ennen siemennystä lisää irtoavien munasolujen määrää. Ruokinta tällä jaksolla on vähintään 3,5 ry/pv. Kiihotusruokintaa voidaan tehostaa myös vieroituksen jälkeen erikoisrehuilla tai porsasrehulla.

5.
Siemennyksen jälkeen vaihdetaan tiineysrehuun. Niukka ruokinta tiineyden alussa eli viiden päivän ajan siemennyksestä vähentää alkiokuolleisuutta ja lisää pahnuekokoa. Käytännössä ruokinnan rajoitusta tiloilla tässä vaiheessa harvoin tehdään. Niukan ruokintavaiheen jälkeen seuraavien kolmen viikon aikana annettava runsaampi rehuannos erityisesti ensikolla ja kerran porsineella ehkäisee syyshedelmättömyyttä.

6.
Lopputiineyden ajan ruokitaan emakkoa kunnon mukaan. Pihatossa liikunta lisää rehuntarvetta 0,4 ry/pv. Emakon mahdollinen kunnostus tehdään tiineyden keskivaiheilla.

 

Toinen imetys ja kolmas tiineys

1.
Ehkäise porsivan emakon ummetus tarjoamalla sille emakon suolistoterveyttä tukevaa Pekoni Putkimiestä 400 g (n. 6,5dl) päivässä heti porsimiskarsinaan siirrosta lähtien.

Huolehdi emakon riittävästä vedensaannista.

Mahdollisuuksien mukaan jatka ruokintaa tiineysrehulla vielä tässä vaiheessa.

2.
Rajoita emakon ruokintaa 1,5 – 2 rehuyksikön tasolle 2 - 4 pv ennen porsimista. Rehumäärää pienennetään emakon kunnon mukaan, lihavammilla aikaisemmin. Samoin seurataan porsimisten nopeutta ja porsitusavun tarvetta ja muutetaan rehumääriä sen mukaisesti.

Käytä tiineysrehua mahdollisuuksien mukaan porsimisen yli, siirry imetysajan rehuun vasta kolmantena päivänä porsimisesta.

Jatka Pekoni Putkimiehen annostelua 400 g (n. 6,5 dl) päivässä tarpeen mukaan vähintään 3 - 5 päivää porsimisesta.

Annostele lisävettä kaukaloon ainakin pari päivää porsimisen jälkeen.

3.
Varmista emakon suolen toiminta ja hyvä rehunsyönti annostelemalla Pekoni Putkimiestä 400 g (n. 6,5 dl) päivässä noin 3 - 5 päivänä ajan porsimisen jälkeen, ja jatka siitä eteenpäin tarpeen mukaan pienemmällä annoksella 200 g (n. 3,3 dl) päivässä imetysajan loppuun asti ulosteen koostumusta seuraten.

Nosta imetysrehun määrää porsimisen jälkeen emakon rehunsyöntiä tarkkaillen.

Rehumäärää voi nostaa 0,5 - 0,8 kiloa päivässä. Tarjoa päivittäinen rehumäärä useana pienempänä annoksena. Pidä rehumäärä samana 4. – 6. imetyspäivänä, tarvittaessa pidetään tasauspäiviä myöhemminkin. Rehumäärää voi joutua hetkellisesti jopa laskemaan.

Huolehdi, että syömättä jääneet rehutähteet korjataan pois ja uusi rehuannos annostellaan aina puhtaaseen kaukaloon. Tavoitteena on saada emakon rehunsyönti maksimiin 11 – 13 päivän kuluessa porsimisesta.

4.
Imetysajan rehua annetaan vapaasti ruokahalun mukaan. Varmista emakon hyvä suolistoterveys jatkamalla Pekoni Putkimiehen annostelua tarpeen mukaan imetyksen loppuun asti 200 g (n. 3,3 dl) päivässä.

5.
Vieroituksen jälkeen rehumäärä pudotetaan noin puoleen imetyskauden rehumäärästä. Reilu annos runsasenergistä ja maittavaa rehua ennen siemennystä lisää irtoavien munasolujen määrää. Ruokinta tällä jaksolla on vähintään 3,5 ry/pv. Kiihotusruokintaa voidaan tehostaa myös vieroituksen jälkeen erikoisrehuilla tai porsasrehulla.

6.
Siemennyksen jälkeen vaihdetaan tiineysrehuun.

7.
Lopputiineyden ajan ruokitaan emakkoa kunnon mukaan. Pihatossa liikunta lisää rehuntarvetta 0,4 ry/pv. Emakon mahdollinen kunnostus tehdään tiineyden keskivaiheilla.

 

Syömiskyvyn ja -halun varmistaminen imetyskaudella

1.Veden saanti

 • Porsivalla ja imettävällä emakolla tulee olla puhdasta vettä vapaasti saatavilla jatkuvasti.
 • Porsimispäivänä ja kahtena seuraavana päivänä emakolle tarjotaan lisävettä kaukaloon.
 • Emakko ajetaan ruoka-aikojen välilläkin ylös juomaan, jotta emakko ei vaistojensa mukaan unohdu hoitamaan ainoastaan porsaitaan.
 • Vesi ja vedelle asetettavat vaatimukset

2. Lämpötila

 • Porsimisosaston lämpötila pidetään alle 20 °C aina, kun ulkoilman lämpötila sen sallii. Kuumuus heikentää syöntiä merkittävästi.
 • Lue lisää: Emakkosikalan tuotanto-olosuhteet

3. Ruokintakerrat

 • Ensimmäisen viikon aikana riittää 2 ruokintakertaa, mutta toisella viikolla lisätään yksi ruokintakerta.

4. Ruokintahygienia

 • Kaukaloissa seisova jäämärehu heikentää seuraavan annoksen maittavuutta. Ylimääräinen rehu poistetaan päivittäin.

5. Ummetuksen ehkäisy

 • Vatsan toiminnasta on huolehdittava, koska ummetus on emakolle kivulias vaiva, joka vähentää syöntiä ja sitä kautta maitomäärää.
 • Kuitupitoinen ruoka, liikunta ja riittävä vesi ehkäisevät ummetusta. Ummetuksen ehkäisyyn on saatavissa terveysrehu, Pekoni Putkimies.

Emakon laihtuminen

Porsaiden kasvaessa niiden ravinnontarve kasvaa. Tämä asettaa kovia vaatimuksia emakolle. Maitoa pitäisi tuottaa enemmän ja enemmän. Useimmiten emakko ei pysty syömään kulutustaan vastaavasti, vaan se joutuu turvautumaan elimistössään olevaan energiaan ja jopa valkuaiseen. Emakko voi imetyksen aikana menettää kudosvarastojaan, mikä näkyy laihtumisena.

Runsaan laihtumisen haitat:

 • Emakon vieroituksen jälkeisen kiimaan tulo viivästyy
 • Veren rasvahappotasot nousevat, mikä voi vaurioittaa kehittyviä munasoluja
 • Vähentää myös kypsyvien munasolujen määrää.
 • Laihtuminen lopputiineydessä huonontaa porsaiden syntymäpainoa ja siten niiden elinvoimaisuutta.

Normaali laihtuminen

Normaalina laihtumisena voidaan pitää, mikäli ensikon painonpudotus imetysaikana ei ole yli 7,5 % ja useammin porsineilla yli 12,5 % elopainosta. Mikäli emakon paino putoaa, mutta selkäsilava ei juurikaan ohene, on se merkki riittämättömästä valkuaisen saannista imetysaikana. Emakko käyttää lihasmassaansa valkuaisen tarpeen tyydyttämiseen. Mikäli emakko ei saa rehusta riittävästi energiaa ja valkuaista, selkäsilava ohenee ja samalla lihasmassa vähenee. Haitallisinta laihtuminen on ensikoilla ja kerran porsineilla emakoilla.


Imetysajan rehuseokset

Nykyemakko on lihaksikas ja vähärasvainen. Sillä on siis vähäiset energiavarastot. Energiapitoiset rehut, kuten Pekoni 106 Trypto, on kehitetty turvaamaan erityisesti ensikoiden ja suuria pahnueita imettävien emakoiden energiansaantia imetyskaudella. Liemiruokinnassa erityistä huomiota tulee kiinnittää rehun kuiva-ainepitoisuuteen. Liian vesipitoisen rehun energiapitoisuus ei riitä imettävälle emakolle. Energiapitoisellakin rehulla emakkoa uhkaa laihtuminen, jos syöntikykyä ja -halua ei turvata. Maittavat imetysrehut, kuten Emakko-Pekoni Plus ja Pekoni 106 Trypto, tukevat emakon hyvää rehunsyöntiä heti imetyskauden alusta lähtien.

Rehulle asetettavat vaatimukset

 • Imetysajan rehujen pitää olla väkeviä. Energian lähteellä on myös merkitystä.
 • Tärkkelys on emakolle sopivin energialähde. Tärkkelys kohottaa veren sokeritasoa, mikä imettävällä emakolla lisää aluksi maidontuotantoa. Imetyskauden lopulla se lisää insuliinin eritystä. Se kiihottaa munasolujen kasvua, suurentaa pahnuekokoa ja tehostaa kiimaan tuloa vieroituksen jälkeen.
 • Imetysrehun lysiinipitoisuus pitää olla korkea, koska se mahdollistaa osaltaan hyvän maidontuotannon. Toisaalta ensikko tarvitsee vielä lysiiniä omaan kasvuunsakin.
 • Riittävästi vitamiineja, joilla täytetään imetyksen aikana kuluvat vitamiinivarastot ja varmistetaan vieroitusta seuraava hyvä kiima.

Samankaltaista sisältöä