Olet täällä

Tiineen emakon ruokinta

 Tiineen emakon ruokinnan tavoitteena on pitää emakko kylläisenä ja rauhallisena sekä kunnostaa se imetyskauteen. Tiineen emakon ravinnon tarve täyttyy pienehköllä rehumäärällä, mutta rehun rajoitus aiheuttaa stressaavaa näläntunnetta.

Liika lihominen puolestaan aiheuttaa porsimisvaikeuksia ja ongelmia maidontuotannossa.

Onnistuneen porsimisen ABC

 

 • Huolehdi tiineysaikana rehustuksen riittävästä kuitupitoisuudesta ja emakoiden kylläisyyden tunteesta.
 • Ruoki emakot kuntoluokan mukaan. Emakot jaotellaan ryhmiin kuntoluokan/iän ja koon perusteella ja ruokintamäärä säädetään ryhmäkohtaisesti. Tiineet ensikot pidetään omassa ryhmässään.
 • Jos mahdollista, jatka tiineysrehulla yli porsimisen, jolloin lanta pysyy löysempänä ja ummetusriski pienempänä.
 • Älä päästä emakkoa ummelle. Torju ummetus esimerkiksi Pekoni-Putkimies -kuurilla, jota kannattaa antaa heti, kun lanta alkaa kuivua. Katso lisätietoja emakoiden tiineyskauden ruokinnasta sivun oikeassa ylälaidassa olevan Lue lisää -linkin takaa.
 • Huolehdi riittävästi veden saannista. Annostele lisävettä kaukaloon porsimispäivänä ja pari päivää porsimisen jälkeen.

Emä kasvaa ja sikiöt myös

Emakko tarvitsee energiaa ja ravintoaineita tiineysaikana omaan ylläpitoonsa ja kasvuun sekä tiineyden tarpeisiin. Emakon päivittäinen ravinnontarve kasvaa tiineyden edetessä niin energian kuin valkuaisenkin osalta. Tämä johtuu siitä, että tiineyden viimeisellä neljänneksellä sikiöiden kasvu ja kehitys on voimakasta.

Emakon elopaino lisääntyy jonkin verran aina viidenteen porsimiseen asti. Ensikolla painonlisäys on enemmän lihasta ja vanhemmalla emakolla rasvaa. Tavoitteena on, että nuoren emakon paino lisääntyisi noin 40-60 kg tiineyden aikana. Tästä sikiöiden osuus on noin 20 kg. Päiväkasvun tulisi olla sikiöt mukaan lukien noin 350-550 g/pv.

Ruoki kunnon mukaan

Emakot on tärkeää ruokkia tiineysaikana kunnon mukaan. Koska jokainen emakko on yksilö, ei yhtä ainoaa oikeaa ruokintanormistoa ole olemassa ja siksi ruokintaa pitäisi olla mahdollista sopeuttaa emakkokohtaisesti.

 • Pihatoissa kuntoluokkatavoittee tulee olla 4. Mikäli sikalaratkaisu on sellainen, missä emakot liikkuvat vähän, kuntoluokka 3,5 riittää.
 • Jatkuva runsas tiineydenaikainen ruokinta (3,5 - 4,0 ry/pv) voi vähentää syöntiä imetyksen aikana. Liian lihavilla emakoilla on myös helpommin porsimisvaikeuksia ja maitokuumetta.
 • Liian niukka ruokinta tiineysaikana taasen johtaa laihoihin emakoihin, jotka eivät kestä imetysajan rasituksia ja poisto hedelmällisyysongelmien vuoksi on suurempaa. Todellinen aliruokinta (alle 2 ry/pv) voi johtaa myös pienempiin porsaiden syntymäpainoihin ja heikkoihin, elinvoimattomiin porsaisiin.

Ruokinnan käytännön toteutus
 

 • Lisääntynyt ravintoaineiden tarve tyydytetään rehuannosta lisäämällä. Energiantarve muuttuu tiineyden edetessä noin 2,5 rehuyksiköstä jopa 3,7 rehuyksikköön emakon iästä, painosta ja sikalaratkaisuista riippuen.
 • Nykyiset tiineysajan rehut on suunniteltu siten, että sekä valkuaisen että energian tarve tyydyttyy myös tiineyden loppuvaiheessa, mikäli rehua annetaan riittävästi.
 • Tiineysaika tehostaa ravintoaineiden hyväksikäyttöä. Emakon tarpeet tiineysaikana poikkeavat huomattavasti imetysajan tarpeista. Sen vuoksi erityiset tiineyskaudelle suunniteltujen rehujen käyttö on suositeltavaa.

Nuoret emakot 

 • Vieroituksen jälkeen emakoille annetaan rehua syönnin mukaisesti, joko perusannosta tai esim. 2,5, ry:tä perusrehua ja vapaasti erikseen jaettuna kiihotusrehua.
 • Kerran porsineiden emakoiden kunnostus alkaa heti astutuksen jälkeen. Rehuannosta nostetaan etenkin syksyaikaan, jolloin nuorten emakoiden hedelmällisyys on muutoinkin huonompaa, 3-4 rehuyksikköön päivässä. Lue lisää syyshedelmättömyydestä.
 • Tämä ruokintataso pidetään noin neljä viikkoa, jonka jälkeen siirrytään emakon kunnon mukaiseen ruokintaan tavoitteena kuntoluokka 4 (katso kuntoluokitus). Vähän liikkuvilla emakoilla kuntoluokka 3,5 on riittävä.
 • Viimeisen tiineyskuukauden rehumäärää voidaan nostaa emakoiden kunnon ja syntyvien porsaiden koon/elinvoimaisuuden mukaisesti noin 3,2 - 3,5 rehuyksikköön.

'Vanhat emakot':

 • Vieroituksen jälkeen emakoille annetaan rehua syönnin mukaisesti, joko perusannosta tai esim. 2,5, ry:tä perusrehua ja vapaasti erikseen jaettuna kiihotusrehua.
 • Sen jälkeen siirrytään emakon kunnon mukaiseen ruokintaan (katso kuntoluokitus).
 • Erillisestä kunnostusruokinnasta tiineyden viimeisen neljän viikon aikana on hyötyä, mikäli emakko on ollut niukalla ruokinnalla tiineyden aikana.
 • Viimeisen tiineyskuukauden rehumäärää voidaan nostaa emakoiden kunnon ja syntyvien porsaiden koon/elinvoimaisuuden mukaisesti noin 3,2 - 3,5 rehuyksikköön.

Kuitua stressiin

Emakon tiineysaikainen ravintoaineiden tarve on melko vähäinen. Emakko voi kuitenkin stressaantua näläntunteeseen, vaikkei sillä ole mitään puutetta ravintoaineista. Nälkää hillitään joko erittäin kuitupitoisella rehulla tai karkearehulla. Kuitulähteeksi käyvät mm. juurikasleike, olki, heinä tai säilörehu.

Karkearehun käytöllä on todettu olevan vaikutuksia tiinehtyvyyteen. Laajoissa tutkimuksissa on karkearehua saaneilta emakoilta vieroitettu n. 0,5 porsasta enemmän pahnuetta kohden.

Suomen Rehun Tiineys-Pekonin kuitutaso on optimoitu, jolloin emakko pysyy rauhallisena tiineysaikana. Kuituoptimoinnin myötä emakoiden kokema kylläisyyden tunne tulee nopeammin ja kestää pitkään.

Vapaaruokinta

Vapaaruokinnan etu tiineysaikana on eläinten rauhallisuus ja tyytyväisyys. Alhaisella stressitasolla on positiivinen vaikutus sekä tiinehtyvyyteen että pahnuekokoon.

Vapaaruokinta vaatii oman rehunsa. Vapaaruokinta toimii parhaiten kuivarehulla ja se kannattaa toteuttaa pihatossa, jossa eläimet saavat riittävästi liikuntaa.

Pihatto

Emakoiden energiantarve kasvaa pihatoissa, joissa ne liikkuvat todella paljon. Lisäenergian tarve voi olla jopa 0,4 ry päivässä.

 Myös lämpötilan vaikutus tulee huomioida rehumäärissä. Mikäli lämpötila laskee osastolla, jossa kuivikkeita ei käytetä runsaasti, tarve rehunlisäykselle on 0,2 kg lisärehua viiden asteen laskua kohden.

Otsikko: 

Samankaltaista sisältöä