Olet täällä

SISÄLOISLÄÄKITYKSET SIKALASSA

Tarkoituksena on saavuttaa tuotantoympäristö, jossa sisäloisia on mahdollisimman vähän. Loislääkitykset tulee tehdä kaikissa sikaloissa, koska sisäloiset ovat sikaloissamme erittäin yleisiä, eikä loisvapauden toteamiseen ole luotettavia menetelmiä.

Emakot

Lääkitse emakot aina 1 - 2 viikkoa ennen porsituskarsinaan siirtoa

 

Pese ja desinfioi porsituskarsina, anna karsinan kuivua kunnolla

 

Jos karsina ei ehtisi kuivua kunnolla, älä pese sitä vedellä. Harjaa irtolika pois ja levitä kuivadesinfektioainetta karsinaan

Karjut

Lääkitse karjut 2 - 3 kuukauden välein

Siitossiat

Lääkitse siitossiat viikko ennen tilatestausta ja jatkossa kuten emakot

Porsaat

Lääkitse porsaat noin 7 viikon iässä

Lihasiat

Emme suosittele lihasikojen lääkityksiä yleisenä toimenpiteenä. Tarvittaessa sisäloisten vastustusohjelma suunnitellaan sikalakohtaisesti

Suurin osa desinfektioaineista ei tehoa suolinkaisten muniin. Varmista eläinlääkäriltäsi käyttämäsi desinfektioaineen teho loisiin.

Loislääkkeet

Sikaloissa tavallisimmin käytetyt valmisteet ovat Nemavet®, Flubenol®, Axilur® ja Zerofen®.

Nemavet®

vaikuttava aine fenbendatsoli

 

pakkauskoot 1 kg, 2 kg, 4 kg ja 10 kg

 

varoaika lihalle 3 vrk

 

annostusohjeet pakkauksessa

Flubenol®

vaikuttava aine flubendatsoli

 

pakkauskoot 600 g, 3 kg ja 7,2 kg

 

varoaika lihalle 5 vrk

 

annostusohjeet pakkauksessa

 

Axilur®

vaikuttava aine fenbendatsoli
varoaika lihalle 3 vrk
pakkauskoko 500 g
annostusohjeet pakkauksessa

Zerofen®

vaikuttava aine fenbendatsoli
pakkauskoko 5 kg
varoaika 21 vrk
annostusohjeet pakkauksessa

Samankaltaista sisältöä