Olet täällä

Käsittely- ja lastauspaikan rakentaminen

Naudat ovat laumaeläimiä, mitä ominaisuutta on syytä hyödyntää niiden käsittelyssä. Vaaratilanteet ja eläinten vauhkoontuminen liittyvät usein laumasta erottamiseen. On hyvä, jos yksittäistä nautaa ei tarvitse erottaa ryhmästä, vaan mukaan otetaan aina ylimääräisiä lajitovereita, jotka voidaan palauttaa takaisin myöhemmin. Nauta pyrkii palaamaan ryhmänsä luo ja tämä paluu tapahtuu käsittelytilanteissa usein niin nopeasti, että tapaturmavaara käsittelijöillä on suuri.

Laumakäyttäytymisen hyödyntäminen emolehmäkarjassa onnistuu esim. rakentamalla 8-10 naudan keräilykarsina, josta lähtee ajokuja. Kun kujaan menee ensimmäinen nauta, kaikki muut seuraavat perässä. Karsina, josta kujaan mennään, on mieluiten kiinteä- ja korkealaitainen. Sen toinen sivu on kaareva (esim. 90° tai 180°) tai vino (30 °), toinen suora.

Karsinan portti seuraa kaarevaa reunaa. Portti on suunniteltu siten, että käsittelijä pysyy portin takana ja naudat portin edessä. Kaarevaan seinään voidaan tehdä lukituspaikkoja siten, että portti ei pääse ajotilanteessa liikkumaan käsittelijää päin ja eläimet voidaan puristaa pienempään tilaan siten, että niillä ei lopuksi ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä ajokujaan.

Ajokujaan päästessään naudat liikkuvat nopeasti eteenpäin, mikäli kujan laidat ovat kiinteät ja kujan leikkaus V:n muotoinen, mikä estää U-käännökset kujassa. Kuja ei saa olla myöskään liian leveä. Kujan kaarevuudella edistetään eläinten liikettä kujassa entisestään, koska ne eivät kujaan tullessaan näe, mikä mutkan takana odottaa. Kujan päässä voi olla esim. kuljetusvaunu tai käsittelypilttuu.