Olet täällä

Vasikoiden ruokinta ennen vieroitusta

Vasikoiden hyvä vierotuspaino vaikuttaa pihvitilan kannattavuuteen. Vieroituspaino riippuu osittain perinnöllisistä kasvutaipumuksista, mutta myös emon ruokinnasta ja maidontuotannosta ja vasikan omasta lisärehujen syönnistä.

Emän maito on tärkein ravinnonlähde vasikan kolmen ensimmäisen elinkuukauden aikana. Vasikan kehittyminen märehtijäksi mahdollisimman varhain on eduksi, sillä märehtivä vasikka on vastustuskykyisempi eikä se ole enää täysin riippuvainen emon maidontuotantokyvystä.

Väkirehu

Väkirehuruokinta muuttaa pötsin pieneliökantaa märehtijälle ominaiseen suuntaan. Se lisää haihtuvien rasvahappojen muodostumista, jotka nopeuttavat pötsin papillien kehittymistä. Lisäväkirehua voidaan tarjota jo vaikka muutaman päivän ikäiselle, mutta viimeistään 2-3 kuukauden iästä alkaen. Keväällä syntyneet vasikat ovat tässä vaiheessa jo laitumella emojensa kanssa. Väkirehuruokinnalla saavutettavat hyödyt:

  • vasikat oppivat märehtijöiksi nopeammin
  • vasikoille muodostuu nopeammin parempi vastustuskyky
  • vasikat kasvavat paremmin ja vierotuspainot suurenevat -> suurempi tili vasikoista
  • vasikoiden kasvuerot pienenevät
  • vasikoiden kasvu ei riipu yhtä paljon laitumen kunnosta
  • vierotuksen aiheuttama stressi pienenee
  • vasikoiden lisäväkirehuruokinta säästää nuoria/huonokuntoisia emoja ja vähentää emojen ravinnontarvetta

Väkirehu tarjotaan erillisessä aitauksessa, jonne emoilla ei ole pääsyä. Väkirehulisän vaikutus riippuu laitumen kunnosta ja perusrehun laadusta. Huonolla laitumella lisäväkirehun yksi lisäkasvukilo saadaan aikaan 4,5-6 kg:lla väkirehua. Väkirehun on hyvä olla riittävän valkuaispitoista, sillä valkuainen parantaa karkearehun (laidun, säilörehu, heinä) syöntiä ja tehostaa kasvua. Ensimmäiseksi väkirehuksi kannattaa aina antaa vasikoille suunniteltua täysrehua (Primo Starter tai Primo Kasvatus 1).

Sonnivasikoilla väkirehua voidaan pitää vapaasti tarjolla. Uudistuslehmävasikoiden väkirehuruokinnassa on sen sijaan oltava varovainen. Liian suuri energian saanti ja voimakas kasvu voi johtaa utareen rasvoittuminen ja huonoon maidontuotantoon myöhemmin. Utareen voimakkaan kehittymisen kausi alkaa jo kolmen kuukauden iän jälkeen.

Karkearehu

Karkearehun syönti alkaa lisääntyä sen jälkeen kun pötsin toiminta on väkirehun syönnin vaikutuksesta alkanut. Karkearehu kehittää vasikan pötsin seinämien lihaksistoa ja saa aikaan hyvät pötsin liikkeet. Karkearehu vaikuttaa myös pötsin limakalvojen kuntoon. Pikkuvasikoille annetaan aina parhaat karkearehut. Hyviä vaihtoehtoja ovat kesäaikana hyvälaatuinen laidunruoho tai syksyllä syntyneillä säilörehu tai hieno ”vasikkaheinä”.

Vesi

Pienillekin vasikoille pitää olla puhdasta vettä tarjolla sekä navetassa että laitumella. Veden juominen lisää väkirehun syöntiä ja nopeuttaa märehtijäksi kehittymistä. Vesi on edellytys pötsin pieneliöstön viihtymiselle.

 

Samankaltaista sisältöä