Olet täällä

Hiehon ruokinta

Väkirehuruokinta

Yli puolen vuoden ikäisen hiehon väkirehuksi sopii parhaiten tasapainoisesti energiaa ja valkuaista sisältävä rehu, joka kasvattaa hiehot kookkaiksi ilman riskiä rasvoittumiseen. Puolen vuoden iästä alkaen voidaan siirtyä hiehovasikalle käyttämään lehmien myös  viljan kanssa puolitiivistettä tai tiivistettä. Perusrehuna tulisi olla keskilaatuinen säilörehu ( D-arvo tavoite 620-650 g/kg ka)  ja väkirehun määräksi riittää 1,0-2,0 kg:n päiväannos. Jos eläimet lihovat, rajoita säilörehua oljen käytöllä. Säilytä väkirehuannos samana hyvälaatuisen valkuaisen saannin turvaamiseksi. Jos ruokit lehmät vilja-puolitiivisteellä, anna näitä hiehollekin suhteessa 1:1.

Seuraa hiehon kuntoa ja kasvua, koska ne ovat paras merkki ruokinnan onnistumisesta. Hiehon pitäisi siemennyksen aikoihin olla kuntoluokassa 3.

Kivennäiset 

Varmista riittävä kivennäisten saanti kivennäisellä, jossa on oikea kalsium:fosfori -suhde ja riittävästi hivenaineita kasvuun.

Alkutiineys

Siemennyskaudella ja alkutiineydessä huomio pitää kiinnittää ruokinnan tasapainoon. Erityisesti tiineen hiehon tiedetään olevan herkempi valkuaisyliruokinnasta aiheutuvalle veren urean nousulle kuin vanhempien lehmien, mutta toisaalta valkuaisruokinnalla voidaan merkittävästi vaikuttaa nuoren hiehon hyvään kasvuun ja tulevan lehmän kestävyyteen.

 Suosittelemme, että hiehoille syötettäisiin siemennyskaudella ja kolmen ensimmäisen tiineyskuukauden aikana säilörehua, jonka raaka-valkuaispitoisuus on 10-12 %. Jos esikuivatussa säilörehussa (kuiva-aine 35 %) on 15 % raaka-valkuaista, siitä saa sopivaa rehua hieholle "laimentamalla" säilörehua oljella tai vanhana tehdyllä heinällä. Sekoitussuhde luonnonpainoina on joko 3/4 säilörehua ja 1/4 olkea tai 1/8 säilörehua ja 9/8 heinää.

Näiden lisäksi muista väkirehu- ja kivennäislisä.

Ensimmäisen kerran poikivien tunnutus 

-Varmista hiehon hyvälaatuisen valkuaisen riittävä saanti. Tämä tyydyttyy esimerkiksi ottamalla lypsykauden rehut käyttöön viimeistään kuukautta ennen poikimista. Tunnutus normaalisti matalalta.

-Vaihda nuorkarjan kivennäinen lypsykauden kivennäiseksi 3 viikkoa ennen poikimista. Fosfori-kivennäiseen ei tarvitse vaihtaa, koska poikimahalvauksen vaaraa ei vielä ole.
- Ensimmäisen kerran poikiva lehmä kasvaa vielä ja sen takia voit antaa kivennäislisää täysrehuruokinnankin ohella tunnutus- ja herutuskaudella.

Samankaltaista sisältöä