Olet täällä

Valon vaikutus kasvuun

Valo vaikuttaa kalkkunoiden kasvuun

Sekä valon voimakkuus että valoisan ajan pituus vaikuttavat merkittävästi kalkkunoiden kasvuun. Valon voimakkuus muuttaa linnun aineenvaihduntaa yleisesti ja varsinkin energia-aineenvaihduntaa -> vaikutukset näkyvät proteiinikudoksen kasvussa ja rehun hyväksikäytössä.


Valo-ohjelma

Kalkkunoiden kasvatuksessa on erilaisia valo-ohjelmavaihtoehtoja.

© 2000 Suomen Rehu Oy

 


 

Vaikutus kasvutuloksiin

Esimerkki 1 valo-ohjelman vaikutuksesta kalkkunoiden tuotantotuloksiin.
(Herstad 1992)

Kahdessa norjalaisessa tutkimuksessa verrattiin kahta eri valo-ohjelmaa.
Ensimmäisessä kokeessa oli norjalainen rotu, toisessa ranskalainen Betina.
Kummassakin kokeessa oli 576 lintua.

 

Valo-ohjelma A:
- 1 - 2 vk: 23.5 t valoa, 0.5 t pimeää
- 3. Vk eteenpäin: 23 t valoa + 1 t pimeää, viikottain 1 t pimeää lisää
- 8. Vk eteenpäin: 18 t valoa, 6 pimeää
Valo-ohjelma B:
- 1 - 4 pv: 11 t valoa, 1 t pimeää
- 4 pv eteenpäin: 2 t valoa, 2 t pimeää

Valon voimakkuus: 1 - 4 pv: 80 luxia, 4 - 14 pv: 30 luxia, 14 - 28 pv: 10 luxia, 28 pv -> 2 luxia
© 2000 Suomen Rehu Oy
 

Tulokset:

Valo-ohjelma Norjalainen rotu Betina
A B A B
Kuolleisuus 2 - 13 vk 2.1 1.3 5.6 6.3
Kuolleisuus jalkavikoihin 0 0 1.4 3.1
Elopaino g 13 vk
- Kukot
- Kanat
7675
5968
8233***
6405***
9057
7207
9591***
7451***
Teuras-% 72.2 72.7 73.4 74.0
Pehkun laatu 2.2 2.2 3.5 3.5
Rintalimakkoa % 3.1 3.4 15.2 26.0

Johtopäätökset:

 • Jalostettu Betina-rotu kasvoi selvästi paremmin kuin norjalaista alkuperää oleva rotu.
 • Jaksottainen valo-ohjelma paransi lintujen kasvua 5 - 7 %.
 • Rehuhyötysuhteessa ei eroa.
 • Valo-ohjelma ei vaikuttanut pehkun laatuun.
 • Rintalimakkoa esiintyi selvästi enemmän jaksottaisella valo-ohjelmalla

Esimerkki 2 valo-ohjelmien vaikutuksesta kalkkunoiden kasvutuloksiin.
(Valancony ym 1998.)

Nousevaa valo-ohjelmaa verrattiin jaksottaiseen valo-ohjelmaan.
Kokeessa 2592 BUT 9 kalkkunaa.

Nouseva valo-ohj.
- 1 - 4 vk 10 t. valoa
- 4 - 8 vk 13 t valoa
- 8 - 12 vk 16 t valoa
- 12 - 16 vk 18 t valoa
Jaksottainen valo-ohj.
- 1 - 8 vk 4x (2.5 t valoa +3.5 t pimeää)
- 8 - 12 vk 4x (3.5 t valoa+2.5 t pimeää)
- 12 - 16 vk 18 t valoa

- Vehsen (1998) julkaiseman väitöskirjan mukaan:

 • Jaksottaisella valo-ohjelmalla parempi kasvu kuin vuorokausirytmiä noudattelevalla valo-pimeä -jaksotuksella.
 • Jatkuva valaistus ei paranna kasvua.
 • Nouseva valo-ohjelma hidastaa kasvua.
 • Äkillinen muutos valo-ohjelmassa hidastaa kasvua erityisesti 8 - 12 vk iässä.

© 2000 Suomen Rehu Oy

Kalkkunat kasvoivat paremmin jaksottaisella valo-ohjelmalla.
(Valancony ym 1998.)
© 2000 Suomen Rehu Oy

Teurasprosentti ja rintafileen osuus olivat suuremmat jaksottaisella valo-ohjelmalla. (Valancony ym 1998.)
© 2000 Suomen Rehu Oy

 


 

Valo-ohjelma ja terveys

Nouseva valo-ohjelma lisää liikkumista, aikaistaa sukupuolista kehitystä ja lisää kannibalismia.

 

Valo-ohjelma vaikuttaa kalkkunan aktiivisuuteen.

© 2000 Suomen Rehu Oy
Valo-ohjelmalla vaikutusta kannibalismin esiintymiseen

© 2000 Suomen Rehu Oy

Jatkuva valaistus alentaa lintujen aktiivisuutta ja vähentää kannibalismia.
 

Vuorokausirytminen valaistus vähentää lintujen jalka- ja silmävaurioita.

Sopiva valo-ohjelma valitaan lintujen kasvutavoitteen ja tilalla esiintyvien ongelmien mukaan.

Valon voimakkuus ja terveys
Korkea valointensiteetti (yli 50 lx) lisää kalkkunoiden aktiivisuutta.

 • Enemmän nokkimista ja kannibalismia
 • Enemmän jalkavikoja
 • Hyvin korkea valointensiteetti aih. silmävaurioita (samoin kuin alle 6.5 lx)

Valon lähde ja väri

 • Valolähteellä (esim. hehkulamppu, loistelamppu) ei ole vaikutusta kasvuun, eikä käyttäytymiseen, jalkavikoihin tai silmävaurioihin.
 • Valointensiteetin tulee kasvatuskaudella olla yli 10 luxia.
 • Valon väri vaikuttaa lintujen käyttäytymiseen:
 • Sosiaalinen stressi pienenee sinisessä valossa.

  • Sininen valo parantaa kasvua 16 vk ikään asti.

Samankaltaista sisältöä