Olet täällä

Punahomeinen vilja kanoilla

Punahomeen erottaa viljasta jyvien punaisesta väristä. Itse homeet eivät ole niin vaarallisia, mutta niiden tuottamat homemyrkyt ovat. Sopivissa olosuhteissa homeet alkavat tuottamaan myrkkyä. Jos viljassa on paljon esim. Fusarium-homeita, riski myös korkeaan homemyrkkypitoisuuteen lisääntyy. Jos punahometta on hieman, voidaan sen lisääntyminen, kasvaminen ja myrkyksi muuttuminen, estää huolellisella kuivauksella.

Käyttö kanojen rehuna

  • Jonkin verran hometta sisältävää viljaa voidaan käyttää kanojen ruokinnassa.
  • Tällöin homeista viljaa tulee sekoittaa pieniä eriä eri myllytyskerroilla kanojen rehuun ts. laimentaa.
  • Suositeltavaa sitä olisi käyttää loppumuninnassa.
  • Homeinen vilja, jossa home on muuttunut jo myrkyksi voi aiheuttaa:

-muninnan laskua

-heikentää rehun maittavuutta

-aiheuttaa esim. ripulia ja muita ruuansulatusta ja tärkeitä elintoimintoja heikentäviä vaikutuksia.

Viljojen mikrobiologista laatua voi analysoittaa joissakin laboratorioissa (esim. EVIRA:n viljalaboratoriosta voi kysellä asiasta). Myrkkyjen analysointi on melko vaikeaa ja kallista, mutta sen pitäisi olla mahdollista joissakin laboratorioissa. Toinen vaihtoehto on selvittää muuten viljan mikrobiologinen laatu eli bakteerit ja homeet. Tällä tavalla ainakin viljan laadusta saisi jonkinlaista selvyyttä. Jos home muuttunut myrkyksi, ts. myrkkypitoisuus analysoitu tai korkeat kokonaismikrobiluvut, viljaa ei kannata syöttää eläimille. Kaikki tietenkin tapahtuu "omalla vastuulla".

Punahomeen määrää sadossa on vaikea arvioida. Jopa koko sato voi olla homeessa. Silmämääräinen tarkastelu on varmin keino todeta, onko hometta paljon.

Samankaltaista sisältöä