Olet täällä

Viljan laatuun vaikuttavat tekijät

Ruokinnalliset tavoitteet hyvälle rehuviljalle

 
Viljassa tulee olla paljon energiaa
 • ohran hlp yli 65 kg ja vehnän hlp yli 78 kg
 • ohran tärkkelys yli 60 % kuiva-aineessa, vehnän tärkkelys yli 65 % kuiva-aineessa
 • tavoitevalkuainen ohra ja vehnä 12 - 13 % kuiva-aineessa

Jotta vilja olisi hyvälaatuista, kasvuston tulee pysyä pystyssä puintiin saakka: Viljan laatuun vaikuttavat

 • maalaji ja maan viljavuus (pH yli 6,0, kivennäismailla tavoite 6,5)
 • lajikevalinta I ja II vyöhykkeillä 2-tahoinen lajike
 • rikkakasvit ja juolavehnä pois kasvustosta => rikkakasviruiskutus ja juolavehnän torjunta syksyllä puintien jälkeen
 • kasvuston terveys, tarpeen mukainen tautien torjunta (kasvustohavainnot)
 • laontorjunta tarpeen mukaan (kasvuston lehtivihreämittaus ja satoennuste ennen tähkälletuloa)

Puinti ja kuivaus

 • puintikosteus alle 20 %
 • puintikostean viljan kuivaus tulee aloittaa 12 tunnin sisällä puinnista, mitä kosteampaa vilja on sitä nopeammin kuivaus tulee aloittaa, jotta estetään viljan lämpeneminen (mikrobiologinen laatu heikkenee)
 • viljan kosteus varastointia varten alle 14 %
 • mitä suurijyväisempää vilja on sitä enemmän tulee kuivaukseen kiinnittää huomiota. Liian kuuma kuivauslämpö saattaa kuivattaa viljan pintakerroksen nopeasti kuivaksi, jolloin kuivuriautomatiikka lopettaa kuivauksen ennen aikojaan ja siirtyy jäähdytysvaiheeseen. Viljan ydin saattaa kuitenkin olla vielä märkä ja kosteuden tasaannuttua viljan kosteus on yli 14 %
 • viljan jäähdytys tulee suorittaa huolella, jäähdytysaika mielellään vähintään tunti (kuumina päivinä jäähdytysaika pitenee)
 • vaikka puintikosteus on alle 15 %, vilja tulee viedä kuivuriin ja kierrättää sitä vähintään tunti siten että esipuhdistin on päällä, jotta epäpuhtaudet saadaan viljasta pois (rikkakasvien siemenet, vihneet, oljenpätkät ym.). Samalla vilja hioutuu ja tulee liukkaaksi => hehtolitranpaino kasvaa ja käsittely viljan siirroissa helpottuu
 • jokaisesta kuivauserästä tulee ottaa näyte siirrettäessä viljaa kuivurista varastosiiloon. Kuivauserien osanäytteet yhdistetään, sekoitetaan. Sekoitetusta erästä otetaan näyte, joka analysoidaan (kosteus, hehtolitranpaino, valkuainen ja tärkkelyspitoisuus)

Varastointi

 • vilja tulisi varastoida aina varastosiilossa, joka on yläosasta suljettu. Peltisiilot ovat hyviä, koska siinä on helpointa estää jyrsijöiden ja lintujen pääsy tekemisiin viljan kanssa
 • jos vilja on varastoitu kuivurin yhteydessä olevissa sisäsiiloissa, kannattaa huomioida seuraavaa, jotta jyrsijöiden ja lintujen aiheuttamat vahingot estetään
 • puhdista kuivuri kuivauskauden päätyttyä, irtopöly ja irtovilja pois houkuttelemasta hiiriä, rottia ja lintuja
 • pölysiilon tyhjennys kuivauskauden jälkeen
 • kuivurin lähiympäristön puhdistus
 • sulje siilojen yläluukut varastoinnin ajaksi
 • pidä kuivurin ovet suljettuina ja ikkunat kiinni
 • jos joudut varastoimaan viljaa laakasiilossa, peitä vilja pressulla lintujen, hiirien ym. eläinten ulosteiden pääsyn estämiseksi viljan sekaan)
 • vältä liikkumista viljakasassa ja aina kun liikut, huolehdi siitä, että kengät ovat puhtaat. Käytä näytteen otossa erillisiä kenkiä tai kenkäsuojia.
 • pidä varastokirjanpito ajantasalla

Samankaltaista sisältöä