Olet täällä

Poikas- ja kasvatuskausi

Nuorikosta hyväksi munijaksi

Painokäyrä

Kana on muuttunut muutaman viime vuoden aikana. Linnut saavuttavat sukukypsyyden entistä aikaisemmin ja ovat perinnölliseltä tuotantokyvyltään entistä parempia. Lintujen elopaino on alentunut ja syöntikyky pienentynyt. Näistä tekijöistä johtuen myöskin lintujen rehuilta, ruokinnalta ja hoidolta vaaditaan aikaisempaa enemmän.

Punnituksilla ihannepainoon

Parhaan mahdollisen munintatuloksen aikaansaamiseksi jalostajien ohjeita kanojen ihannepainoista kasvatuskauden eri vaiheissa tulee noudattaa. Aikaisemmin lintujen ylipaino kasvatuskaudella oli hyvin yleistä.

Punnitseminen:

 • Punnitaan edustava kanamäärä kerran viikossa. Se kertoo, missä painokäyrän kohdassa milloinkin mennään.
 • Häkkikasvatuksessa punnitaan 10 häkillistä eri puolilta kasvattamoa. Häkit merkitään, jotta aina tiedetään punnita samat linnut.
 • Lattiakasvatuksessa punnitseminen on vaikeampaa: Punnitaan joka punnituskerralla sadan linnun otos. Se kertoo luotettavasti linnun keskipainon kehityksestä ja lauman tasaisuudesta.

Häkkikanaloissa kanojen riski ylipainoon on suurempi ja alipainoon pienempi kuin lattialla kasvatettaessa, koska häkissä kananuorikon energiatarve on noin 4 - 5 % alhaisempi kuin lattiakasvatuksessa.

Kasvatusrehuun ajoissa

Perinteisesti poikasrehusta on siirrytty kasvatusrehuun lintujen ollessa 5 - 6 viikon ikäisiä. Uusi suositus valkoisille Leghorneille on, että poikasrehusta siirrytään kasvatusrehuun linnun saavutettua 400 - 450 gramman elopainon. Pelkkä linnun ikä ei ratkaise. Käytännössä tämä merkitsee, että joissakin parttioissa kasvatusrehuun siirrytään aikaisemmin, joissakin myöhemmin.

Vältä yli- ja alipainoa

Jos linnut ovat selvästi ylipainoisia, ruokintaa rajoitetaan kuudennen ikäviikon jälkeen. Tällöin rasvavarastojen kertyminen elimistöön on kaikkein runsainta.

Erityisen tärkeää on, että kananuorikot ovat suositellulla painokäyrällä, tai mieluummin hienoisesti painokäyrän yläpuolella, kun päivän pituutta aletaan nostaa. Tällöin voidaan odottaa parasta mahdollista tuotosta. Jos päivän pidennys aloitetaan, kun kananuorikot ovat alipainoisia ikäänsä nähden, lintujen syöntikyky ei ole riittävä ja se voi johtaa ravintoaineiden riittämättömyyteen munintakauden alkupuolella. Muninta on normaalia huonompi ja pienmunakausi pitkä. Samoin linnun luusto ei välttämättä ole vielä riittävän kehittynyt, mikä voi aiheuttaa luusto-ongelmia ja kananmunan kuoriongelmia tuotantokauden loppupuolella.

Runsaasti ylipainoinen kana kuluttaa rehua epätarkoituksenmukaiseen tuotantoon, rasvakerroksen kasvattamiseen. On laskettu, että puolen kilon ylipaino johtaa noin viiden ylimääräisen rehukilon kulutukseen/vuosi. Ylipainoinen kana tuottaa ylisuuria munia tuotantokauden loppupuolella.

Tasainen lintuparvi

Yksi kasvatuksen tavoite on mahdollisimman tasainen lintuparvi. Tällöin muninnan aloitus ja huippu ajoittuvat linnuilla samaan aikaan. Parven voi sanoa olevan tasainen, jos 17 viikon ikäisistä linnuista 80 % on +/- 10 % parven keskipainosta.

Kasvatusajan rehustus

Poikaset
Poikasten ruokinta kannattaa aina aloittaa täysrehulla, sillä siitä pieni poikanen saa kaikki tarvitsemansa ravintoaineet tasapainoisessa suhteessa. Poikasrehun valmistusta markkinoilla olevista kanojen tiivisteistä emme suosittele, vaikka tiiviste sopisikin kasvatuskaudelle. Tiivisteestä ja viljasta ei saada pienelle untuvikolle kaikilta osin tasapainoista rehuseosta. Täysrehun mureinen olomuoto varmistaa, että lintu syö rehun kaikkia aineosia eikä voi valikoida vain tiettyjä partikkeleita siitä.

Pikku-Punaheltta:

 • Raakavalkuaispitoisuus on 19 %
 • Laskennallinen energiapitoisuus on 11,5 MJ ME/kg. Rehuun lisätty Avizyme-entsyymiseos nostaa todellista energia-arvoa muutaman prosentin verran.
 • E-vitamiinia on 135 mg/kg. E-vitamiinin on lukuisissa kokeissa todettu parantavan linnun vastustuskykyä taudinaiheuttajia vastaan.
 • Sisältää betaiinia
 • Suositellaan käytettäväksi, kunnes linnun paino on 400 - 450 g välillä eli yleensä 5 - 6 viikon ikään saakka.

Kananuorikot

Kasvatus-Punaheltta

 • Käytetään 16-17 viikon ikään saakka
 • Valkuaispitoisuus on 15,5 %
 • Energiapitoisuus 11,1 MJ/kg.
 • Sisältää runsaasti rikkipitoisia aminohappoja hyvän höyhenpuvun varmistamiseksi.
 • Betaiinia.

Samankaltaista sisältöä