Olet täällä

Turvallista hyvinvointia siipikarjalle

Rehutekniset keinot

Rehuentsyymit

Siipikarjan täysrehuihin lisätään Avizyme-entsyymiseosta, joka pilkkoo varsinkin vilja-raaka-aineissa olevia haitallisia aineita. Ilman entsyymilisää nämä haitta-aineet nostaisivat suolensisällön viskositeetin korkeaksi, jolloin rehun sulatus ja toisaalta ravintoaineiden imeytyminen häiriintyisivät.
On todettu, että viskositeetin alentaminen selittää 70 - 80 % entsyymilisäyksen positiivisesta vaikutuksesta siipikarjalla.

Edut:

 • Energian, valkuaisen ja aminohappojen ohutsuolissulavuus paranevat
 • Ulosteiden kuiva-ainepitoisuus nousee
 • Parempi terveys ja hyvinvointi
 • Puhtaita munia enemmän
 • Lintujen tuotantotulokset paranevat ja rehun hyväksikäyttö tehostuu.

Lisää entsyymeistä

Oikean entsyymiannostustason varmistamiseksi viljoista mitataan syksyisin viskositeettiarvot. Viskositeetti voi vaihdella vuodesta toiseen paljonkin lähinnä sääolosuhteista johtuen. Esimerkiksi eräänä vuonna ohran viskositeetti oli vain noin 10 cP, kun se seuraavana vuonna oli jopa yli 100 kertaa korkeampi. Entsyymiannostusta muutetaan tarpeen mukaan.

Betaiini
Betaiini eristetään sokerijuurikkaasta. Sillä on todettu olevan useita positiivisia vaikutuksia siipikarjalla:

 • Lipotrooppisena aineena ehkäisee rasvamaksaa
 • Toimii myös metyyliryhmien lähteenä ja säästää näin metioniiniaminohappoa mm. hyvän höyhenpuvun rakentamiseen ja ylläpitoon
 • Tehostaa rehun eri aineosien, kuten valkuaisen, aminohappojen ja kivennäisten hyväksikäyttöä.
 • Pitää suoliston kunnon parempana kokkidioositilanteissa. Tällä on merkitystä erityisesti käytettäessä kokkidiostaatittomia rehuja.

Fytaasi
Fosfori on yksi tärkeimmistä eläimen tarvitsemista ravintoaineista. Suurin osa fosforista on luustossa, mutta sitä tarvitaan myös lähes kaikissa biokemiallisissa reaktioissa, joita elimistössä tapahtuu. Rehujen perustana olevien kasviraaka-aineiden fosfori on suurelta osin fytiinifosforina, jota yksimahaiset eläimet, kuten siat ja siipikarja, eivät pysty hyödyntämään. Fosforitarpeen tyydyttäminen voidaan tehdä kahdella eri tavalla tai niiden yhdistelmällä:

1. Rehuihin lisätään epäorgaanista fosforia esimerkiksi monokalsiumfosfaatin muodossa.
2. Rehuihin lisätään fytaasientsyymiä, joka pilkkoo kasviraaka-aineiden fosforia käyttökelpoiseen muotoon.

Fytaasin käytön edut:

 • Epäorgaanisen fosforin määrää rehuissa on voitu vähentää
 • Esimerkiksi broilerin lannassa on fosforia noin 25 - 30 % entistä vähemmän.

 • Vähemmän ympäristöpäästöjä

Fytaasientsyymiä käytetään nykyään lähes kaikissa Suomen Rehun siipikarjan ja sikojen täysrehuseoksissa.

Lisää entsyymeistä

Samankaltaista sisältöä