Olet täällä

Lihanautojen seosruokinta

TMR ruokinta lihanautatilalla ja eläinten ryhmittely

Pienten ja isojen lihanautojen syöntikyky ja ravintoainetarpeet ovat erilaiset. Kasvattamoissa lihanaudat on ryhmitelty karsinoihin ikäkausittain. Ikäryhmittely mahdollistaa tekemään jokaiselle ikäryhmälle juuri sen ryhmän ravintoainetarpeita vastaavan seoksen. Käytännössä tämä ei kuitenkaan työn- ja ajankäytön kannalta ole järkevää.

Seosruokintatilalla, jossa kaikki väkirehut on lisätty seokseen, on järkevä jakaa lihanaudat vähintään kahteen ruokintaryhmään: pieniin (esimerkiksi elopainoväli 200-450 kg) ja isoihin lihanautoihin. Molemmille ryhmille tehdään oma seos: pienemmille väkevämpi ja isommille täyttävämpi. Tämä parantaa pienten lihanautojen kasvua, estää isojen rasvoittumista ja tehostaa ravinteiden hyväksikäyttöä.

Seosten ravintosisältö suunnitellaan ikävaiheen, kasvutavoitteiden ja ravinnontarpeiden mukaiseksi. Pienten seos suunnitellaan esimerkiksi 250-300 kiloa painavien ja isojen 450-500 kiloa painavien sonnien vaatimusten mukaiseksi. Seoksiin laitetaan samat peruskomponentit, mutta seosten energia-,  valkuais- ja kivennäispitoisuudet eroavat toisistaan. Seosta pitää olla jatkuvasti tarjolla, ja tähteeksi saa jäädä jonkin verran rehua (n. 5%).

   Pienten seos  Isojen seos
 MJ /kg ka  yli 11,7 11,1-11,5
 Raakavalkuaista g/kg ka   yli 160  yli 150
 OIV g/kg ka  yli 100  yli 90
 Väkirehu % ka:sta  60-65  n.50

 

PMR ruokinta lihanautatiloilla 

PMR seosruokintaa harjoittavalla lihanautatilalla tehdään yksi seos, jota annetaan kaikenikäisille teinivaiheesta teurastukseen. Seos voidaan tehdä melko täyttäväksi, isojen lihanautojen vaatimusten mukaiseksi. Pienemmille lihanaudoille annetaan seoksen seoksen päälle tai automaatista lisäksi vasikkatäysrehua seoksen väkevyydestä riippuen 300-400 kilon elopainoon saakka. Väkirehun tarve seoksen lisäksi on noin 2-3 kg/eläin. Koko väkirehuannoksen väkirehu-% saa nousta 60-65 %:iin. On huolehdittava kuitenkin , ettei tärkkelyksen saanti ole liian suuri.

   Perusseoksen koostumus
 MJ /kg ka  11,1-11,5
 Raakavalkuaista g/kg ka   yli 150
 OIV g/kg ka  yli 90
 Väkirehu % ka:sta  n.50

 

Samankaltaista sisältöä