Olet täällä

Ruokinta ja kasvu

Ruokinnan vaikutus kasvuun

Ruokinnalla voidaan vaikuttaa päiväkasvuun ja sitä kautta teuraan kasvatusaikaan. Kasvunopeus vaikuttaa myös lihan laatuominaisuuksiin.

Päiväkasvuun vaikuttavia tekijöitä:
1. Käytettävän säilörehun sulavuus (D-arvo). MTT:n kokeissa lihanauta kasvoi hyvällä säilörehulla 1000 g/pv. Mitä paremmin lihanauta kasvoi tai mitä enemmän se sai väkirehua tai muuntokelpoista energiaa, sitä vähemmän sulavuuden paraneminen paransi kasvua. Nopeasti kasvaville eläimille kannattaa säilörehu korjata nuorena.

2. Väkirehun käyttömäärät
Kirjallisuuden perusteella väkirehun lisääminen nurmirehuruokinnalla olevilla sonneilla:

  • Nopeuttaa kasvua
  • Lisää ruhon lihakkuutta
  • Parantaa lihan laatua, mm. mureutta
  • Lisää lihan marmoroitumista (rasvan kertyminen lihakseen), mikä tuo lihaan makua, mehukkuutta ja mureutta
  • Lihan väri muuttuu vaaleammaksi, kun naudat saavat karkearehun lisäksi väkirehua

Säilörehun sulavuuden ja väkirehulisän kasvua parantavan vaikutuksen välillä on yhteys.

3. Väkirehun laatu. Säilörehuruokinnalla rehussa on oltava ns. hidasliukoisia hiilihydraatteja ja hyvälaatuista, pötsissä hitaasti hajoavaa valkuaista. Monipuolisella väkirehulla pötsin toiminta on tehokasta ja eläimen riski pötsin happamoitumiseen vähenee runsaillakin väkirehumäärillä. Eläimen syöntihalu pysyy hyvänä.

4. Ruokinnan jaksotus. Runsaasti väkirehua saaneilla sonneilla ei väkirehun jaksotuksella todettu olevan hyötyä, mutta niukasti väkirehua saaneet sonnit hyötyivät väkirehun jaksottamisesta loppuvaiheeseen.

Samankaltaista sisältöä