Olet täällä

Loppukasvattamon peruskorjaus

Tehokas vasikoiden alkukasvatus tuottaa loppukasvatukseen aikaisempaa kookkaampia vasikoita. Teuraspainojen kasvaessa karsinat käyvät ahtaiksi ja karsinarakenteet heikoiksi. Suuremmat eläimet vaativat enemmän tilaa ja vahvemmat rakenteet. Myös ilmanvaihdon toimivuudessa on toivomisen varaa. Puutteellinen ilmanvaihto on usein osasyyllinen paikallisiin yskäepidemioihin. Peruskorjauksissa on myös mahdollisuuksia!

Lisääntynyt tilantarve

Välikasvatetut vasikat tulevat loppukasvattamoon noin kaksi kertaa painavampina kuin perinteiset välitysvasikat. Viimeisen kymmenen vuoden aikana teuraspaino on noussut 280 kilosta 340 kiloon ja on edelleen kasvusuunnassa lypsylehmien ja vasikoiden vähenemisen takia.

Kookkaampi lihanauta tarvitsee aikaisempaa reilusti enemmän kasvatustilaa. Useissa kasvattamoissa on teuraspainojen nousun myötä jouduttu poistamaan sonneja karsinoista hyvien kasvatusolosuhteiden säilyttämiseksi. Ilman kasvattamon laajentamista tai peruskorjausta saattaa teuraaksi lähtevien sonnien ja samalla sonnipalkkioiden määrä vähentyä!

Kasvattamoiden muita muutostarpeita aiheuttavat rakenteiden kestävyys ja ilmanvaihto.

Kasvun ja hyvinvoinnin edellytykset ovat optimaalinen ruokinta, hyvät olosuhteet ja hyvä terveys

Terveys on riippuvainen olosuhteista. Olosuhteet ovat kunnossa, kun naudan pitopaikka on riittävän tilava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä mahdollisimman hyvin naudan luontaiset tarpeet huomioon ottava.

Eläintilan on tarjottava riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan. Pitopaikassaan eläinten on voitava seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua ja nousta makuulta luonnollisella tavalla. Makuupaikkoja on oltava riittävästi, jotta kaikki naudat voivat halutessaan asettua yhtäaikaa makuulle.

Tilavaatimukset

Eläimet eivät tarvitse tilaa ainoastaan eläinsuojelulain täyttämiseksi. Tilaa tarvitaan, koska eläimet tarvitsevat mahdollisimman hyvät olosuhteet kasvaakseen hyvin. Eläinsuojelulaki määrittää vaatimuksissaan rajat nautojen minimitilantarpeelle 220 kg:n elopainoon asti. Eläinsuojelulain suositukset yltävät 500 elopainokiloon. AtriaNauta -tilasuositukset on luotu eläinsuojelulain vaatimusten ja suositusten pohjalta.

Lisää tilaa, mutta miten?

Ryhmäkoko

Välikasvatetulle vasikalle oikea loppukasvatuksen ryhmäkoko on sama kuin mitä se on ollut välikasvattamossa. Eri välikasvattamoissa ryhmäkoot ovat erilaisia, joten kompromisseja joudutaan tekemään.

Järkevä karsinakoko on 15 - 35 eläintä, koska usein välikasvattamojen ryhmäkoot ovat 30 - 60 vasikkaa. Välikasvattamoiden ja loppukasvattamoiden ketjuuntuessa vasikat toimitetaan loppukasvattamoon aina samoista välikasvattamoista, jolloin ryhmäkoon suunnittelu helpottuu.

Ilmanvaihto kuntoon

Ilmanvaihdon toimivuuteen vaikuttavat:

  • lämmitysmahdollisuus
  • korvausilman riittävyys
  • itkupinnat
  • poistopuhaltimet

Lisää ilmanvaihdosta

Karsinarakenteet
Käsittelytilat

Samankaltaista sisältöä