Olet täällä

Lihasikojen alkukasvatus

Nuorella sialla kasvupotentiaali on parhaimmillaan. Tämä potentiaali kannattaa hyödyntää heti kasvatuksen alkumetreillä, kun lihaa syntyy hyvällä rehuhyötysuhteella. Jotta sian kasvu lähtisi hyvin käyntiin, alkukasvatukseen tulisi valita mahdollisimman energia- ja valkuaispitoinen rehu. Energia- ja valkuaispitoinen rehu alkukasvatuksessa tehostaa kasvua koko kasvatuskaudella ja antaa eväät loppukasvatuksen onnistuneisiin tuloksiin. Tehokas alku ei siis ole lopusta pois, vaan hyvä kasvu alussa varmistaa myös onnistuneen loppukasvatuksen.

Hyvän kasvun takaamiseksi energian ja valkuaisen on oltava oikeassa suhteessa. Myös valkuaisen laadulla on merkitystä; aminohappojen keskinäiset suhteet vaikuttavat kasvunopeuteen ja rehuhyötysuhteeseen. Sikojen perimä ratkaisee millä energia- ja valkuaismäärällä paras lihakkuus saavutetaan.

Jos rehussa ei ole alusta asti riittävästi aminohappoja, kasvu kärsii tai rehuhyötysuhde jää huonoksi. Sika ei pysty kompensoimaan aminohappojen puutetta myöhemmin kasvun aikana, vaikka sillä olisi aminohappoja käytettävissä yli tarpeen. Ylimääräiset aminohapot eläin käyttää energiaksi ja voi sen myötä rasvoittua. Vaihtoehtoisesti sika poistaa ylimääräiset aminohapot virtsan mukana, joka vie energiaa.

Täysrehuista riittävästi potkua alkukasvatukseen

Täysrehuruokinnassa löytyy alkukasvatuksen haasteisiin kehitettyjä rehuja, joista voidaan valita paras tilakohtaisesti rakennettavaan ruokintaratkaisuun. Alkukasvatusrehut ovat paljon energiaa- ja valkuaista sisältäviä rehuja, jotka on suunniteltu vahvaan kasvuun lihasikalassa. Rehujen raaka-ainekoostumus on monipuolinen ja hyvin sulava.

Yksirehuruokintaa käytettäessä voidaan jo alkukasvatuksessa ottaa käyttöön yhdistelmä-täysrehu.

Vilja-tiiviste -seosta on usein hankala saada riittävän energiapitoiseksi, jotta eläimen kasvupotentiaali voitaisiin täysin hyödyntää alkukasvatuksessa. Lisäenergiaa voidaan hakea vehnän käytöllä tai energiapitoisella puolitiivisteellä.

Kasvu vaatii vettä!

Lihasikojen terveys ja kasvau vaativat paljon vettä. Vedenantolaitteet kannattaa tarkistaa aina ennen uusien porsaiden tuloa karsinaan. Jos veden saanti on heikkoa, syönti vähenee ja kasvu heikkenee. Veden saanti on riittävää, kun kaikki siat ylettyvät juomaan ja veden virtaus on n. 1,5 litraa minuutissa. Vesinippoja ulee olla ainakin yksi kymmentä sikaa kohti.

 Porsaiden tulo lihasikalaan

Samankaltaista sisältöä