Olet täällä

Onnistu liemiruokinnassa

Liemiruokinnassa siat ruokitaan vellimäisellä rehuseoksella. Liemen sekoitusta ja jakoa karsinoihin ohjataan tietokoneella. Liemiruokinnassa on helppo käyttää nestemäisiä rehuja, kuten heraa tai ohravalkuaisrehua, joita täydennetään viljalla ja tiivisteellä. Seoksen voi tehdä myös kuivista rehuista ja vedestä. Yleisintä liemiruokinta on lihasikaloissa, mutta sitä käytetään myös paljon emakko- ja yhdistelmäsikaloissa. Tietokoneohjaus tarkentaa ja helpottaa ruokinnan suunnittelua ja seurantaa.

Hyvälaatuista vai haitallista käymistä?

Liemirehussa syntyy aina luontaista käymistä, koska se takaa mikrobeille erittäin hyvät kasvuolosuhteet. Hyvälaatuinen käyminen parantaa rehun maittavuutta sekä sen sulavuutta ja hyväksikäyttöä luontaisten entsyymien avulla. Hyvälaatuisessa käymisessä rehuun muodostuu mikrobikanta, jossa hyödylliset maitohappobakteerit tuottavat maitohappoa. Näin haitallisille bakteereille jää vähemmän elintilaa. Huolehtimalla ruokintalaitteen puhtaudesta, varmistetaan hyvä ja maittava liemirehu. Onnistuminen liemiruokinnassa edellyttää liemen mikrobiologian hallintaa ja hyvää ruokintahygieniaa.  Liemiruokkijaan muodostuva mikrobilajisto ratkaisee liemiruokinnan onnistumisen.

Haitallinen käyminen heikentää tuotantotuloksia

Luonnollinen käyminen ei riitä takamaan liemirehun maittavuutta ja turvallisuutta. Jos liemirehun käymisprosessi etenee luonnollisesti eikä sitä rajoiteta, myös hiivat lisääntyvät. Osa hiivoista voi tuottaa runsaasti kaasuja ja aiheuttaa liemirehussa kuplivaa käymistä, jolloin pumput yskivät ja rehunjakelu on epätasaista. Myös haitalliset bakteerit saattavat lisääntyä nopeasti. Virhekäymiseen voi olla syynä yksi tai useampi tekijä. Virhekäyminen aiheuttaa runsaasti ongelmia, jotka näkyvät etenkin tuotantotulosten heikentymisenä. Parantavat toimenpiteet mietitään aina tilakohtaisesti.

 Haitallisessa käymisessä liemirehun maittavuus heikkenee pahanmakuisten käymistuotteiden takia. Käymistuotteita ovat muun muassa etikkahappo, voihappo ja alkoholit. Myös rehun ravintoarvo heikkenee, kun aminohappoja hajoaa ja kuiva-aine ja energia-arvo alenevat.  Sianlihantuotannossa haitallinen käyminen alentaa rehun syöntiä, heikentää tuotantotuloksia ja alentaa lihaprosenttia. Jos liemessä on taudinaiheuttajabakteereja tai homemyrkkyjä, siat voivat sairastua helposti.

Haitallinen käyminen aiheuttaa häiriöitä rehun jakeluun liemiruokintalaitteistoissa. Varsinkin kaasua tuottavat hiivat aiheuttavat kuplivaa käymistä, jolloin pumput yskivät ja rehunjakelu on epätasaista. Rehut itsessään eivät aiheuta haitallista putkistokäymistä. Sen ehkäisemiseksi ruokintalaitteisto on huollettava ja puhdistettava säännöllisesti.

 Liemiruokinnan riskitekijöitä

  • pitkät liemiputkistot
  • suuri jäännösrehun määrä putkistoissa
  • liemiputkistojen sijoittaminen lämmönlähteen lähelle
  • ruokintalaitteiden epätasainen käyttö
  • ajoittain käytöstä pois oleviin venttiileihin jäävä rehu esimerkiksi partian vaihdon yhteydessä
  • laitteiston huollon laiminlyönti

Haitallisen käymisen oireet liemiruokinnassa

  • eläinten liemirehun syöntihalu on heikentynyt ja ruoansulatus ei toimi normaalisti
  • liemirehu kuplii sekoitussäiliössä tai kaukalossa
  • liemirehu ei kulje putkistossa tasaisesti ja putkisto yskii

Käymiseen voi vaikuttaa

Jotta liemirehustus onnistuu, täytyy sekä rehujen mikrobiologisen laadun että rehuhygienian olla kunnossa. Teolliset, rakeistetut rehut ovat hygieenisiä ja turvallisia. Rakeistetussa rehussa on lämpökäsittelyn vaikutuksesta vähemmän mikrobeja kuin lämpökäsittelemättömässä.
Putkistossa tapahtuvaa virhekäymistä ehkäistään huolehtimalla ruokintalaitteiston hyvästä hygieniasta. Sekoittaja ja putkisto puhdistetaan ja pestään säännöllisesti. Samalla tehdään tarvittavat ruokintalaitteiston toimintatarkistus- ja huoltotyöt.
 
Miten liemirehun pH säädetään?
Liemirehun pH säädetään varmatoimisella happoannostelijalla tasaisesti oikeaan tasoon. Hyvän liemirehun tavoite-pH on 4,2 – 4,5. Happovaihtoehtoja on useita pH:n säätämiseksi. Tasaisen käymisen varmistamiseksi liemeä ei saa päästää liian kylmäksi.

Kun liemiruokinta onnistuu, siat syövät rehua hyvin, tuotantotulokset ovat kohdallaan ja ruokintatekniikka sujuu vaivatta.

Samankaltaista sisältöä