Olet täällä

Rehuvilja sikojen rehuna

Vain hyvälaatuinen vilja soveltuu sikojen rehuksi. Viljan kasvun ja korjuun aikaiset toimenpiteet vaikuttavat myös viljan rehuarvoon. Joissakin tilanteissa viljan laatu ei täytä kaikkia hyvälle viljalle asetettuja laatuvaatimuksia.

Voiko sitä hyödyntää sikojen ruokinnassa?

Mitä vaikutuksia viljan toksiineilla on sioille?

Miten viljalle löydetään paras täydentäjä?

Näiltä sivuilta löydät vastauksia näihin ja moneen muuhun kysymykseen. 

 

Samankaltaista sisältöä