Olet täällä

Hännänpurennalle stoppi Pekoni Breakilla!

Hännänpurenta leviää sikalassa usein tartuntataudin tavoin. Se hidastaa päiväkasvua, joka yhdessä lääkekulujen kanssa maksaa arviolta n. 5 €/hännänpurijasika/päivä. Lisäkustannusta tulee ruhon teuraslaadun heikentymisestä ja hylkäyksistä. Suomen Rehun Pekoni Break on tutkitusti tehokas hännänpurentatilanteiden rauhoittaja. Sitä annostellaan lisärehuna karsinaan vapaasti hännänpurennan ehkäisijänä.

Hännänpurennan nopea havainnointi, purijan välitön eristäminen ja häiriön aiheuttaneen olosuhdetekijän korjaaminen rauhoittavat tilanteen nopeasti. Näin ainakin teoriassa. Käytännössä purijan etsiminen voi viedä aikaa. Tilanteen laukaissutta tekijää ei suinkaan aina heti löydetä. Pelin voi kuitenkin viheltää poikki ruokinnan avulla. Lihasikojen erikoisrehu Pekoni Break on tilaseurannoissa todettu erinomaiseksi hännänpurennan hillitsijäksi.

Testanneet tilat tyytyväisiä

Tuote testattiin yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ja tulokset ylittivät reippaasti odotukset. Koska hännänpurenta on ilmiönä joka tilalla erilainen, hankittiin lisää käyttäjäkokemuksia tilaseurannoilla. Pekoni Breakea kokeilleet tilat olivat tuotteeseen todella tyytyväisiä. Yli 90 prosenttia tuotetta testanneista tiloista oli halukas käyttämään sitä jatkossakin. Lähes 80 prosentilla testikarsinoista purenta lakkasi kokonaan tai väheni huomattavasti. Yhdessäkään karsinassa tilanne ei heikentynyt ja vain 4 prosentissa karsinoista ei tuotteella havaittu vaikutusta.

Maittaa häiriötilanteessa

Stressaantunut sika syö Pekoni Breakea mielellään. Maittavuudesta kyseltäessä kaikki ilmoittivat sikojen syöneen tuotetta joko erittäin halukkaasti tai hyvin. Monilta tiloilta tuli havaintoja, että porsaat söivät tuotetta innolla nimenomaan häiriötilanteessa - silloin kun apua eniten tarvitaan. Tilanteen rauhoituttua karsinassa lakkasi myös Pekoni Break maittamasta sioille.

Annostellaan ruokahalun mukaan

Pekoni Break on karsinaan vapaasti annosteltava lisärehu. Tuotetta suositellaan erityisesti yli 25 kg painaville sioille. Sopiva aloitusannos on 2-5 kg/karsina/päivä tilanteesta riippuen. Rehun menekkiä tulee seurata ja annostusta lisätä tarpeen mukaan. Annostelua jatketaan, kunnes tilanne on rauhoittunut. Pekoni Breakin käyttöaika vaihtelee yleensä kolmesta päivästä kahteen viikkoon.

Tuote on tarkoitettu ennen kaikkea hillitsemään hännänpurennan leviämistä ongelman puhjetessa. Purijan eristäminen on edelleen tarpeen. Selvät hännänpurennan altistustekijät on aina syytä korjata, koska hännänpurentaa lisäävät häiriötekijät heikentävät myös eläinten kasvua. Tärkeimmät riskitekijät ovat karsinan ylitäyttö, väärin kohdistunut veto, ruokintalaitehäiriöt ja puutteet veden saannissa.

Pekoni Breakin annosteluun kehitetty Break-virikeannostin toimii sekä virikeleluna että rehuannostelijana. Häiriökäyttäytyjät kohdistavat aggressionsa laitteesta riippuvaan ketjuun ja varistavat rehua ulottuvilleen. Annostimen avulla kerta-annos voidaan jakaa pidemmälle aikajaksolle, jolloin rehu ei sotkeudu tai kulkeudu ritilän alle eläinten ulottumattomiin.

Pekoni Break sisältää Progut-suolistoparanteen

Progut lisää vasta-aineiden määrää ja parantaa siten vastustuskykyä. Lisäksi se stabiloi suoliston mikrobistoa, stimuloi lacto- ja bifidobakteerien kehitystä suolessa sekä estää E.coli- ja salmonellabakteerien kiinnittymistä suolen seinään. Progut on valmistettu hiivasta patentoitua valmistusprosessia käyttäen.

Pekoni Break

  • Lopettaa hännänpurennan leviämisen tehokkaasti
  • Maittava, patentoitu koostumus
  • Tuote annostellaan vapaasti karsinaan.
  • Pekoni Break on saatavissa 900 kilon suursäkeissä sekä 25 kilon säkissä.
  • Myynti: Agrimarket
  • Lue lisää Suomen Rehun sivuilta 

Samankaltaista sisältöä