Olet täällä

Kuntoluokitus

Kuntoluokitus on erittäin yksinkertainen tapa arvioida lehmän kuntoa ja sitä kautta ruokinnan onnistumista. Sitä pidetään jopa parempana kuin lehmän punnitusta. Lehmän oikea kunto ja painonvaihtelun hallinta on lehmän terveyden ja tuottavuuden edellytys. Suomen Rehun käyttämässä Kuntoluokituksessa lehmän kuntoa arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen. Luokittelu tehdään ihonalaisen rasvakudosten määrän perusteella. Ohjeistus perustuu Eläinlääketieteellisen tiedekunnan käyttämään ohjeistukseen.

Luokitusta voidaan käyttää joko yksilön tai koko karjan seurantaan. Arvioinnilla voidaan seurata yksittäisesä lehmässä tai karjassa tapahtuvia muutoksia tai tehdä karjan sen hetkinen tilannearvio.

Kuntoluokitusohjeet:

 

Arviointikohdat
A Okahaarakkeet
B Oka- ja poikkihaarakkeiden väli
C Poikkihaarakkeet
D Poikkihaarakkeiden muodostama reuna
E Lonkka- ja istuinkyhmyt
F Lautanen
G Lonkkakyhmyjen väli
H Hännänjuuren kuoppa

Kuntoluokka 1

 • Okahaarakkeet selvästi esillä, terävät (A)
 • Oka- ja poikkihaarakkeiden väli selvästi painunut (C)
 • Poikkihaarakkeista yli puolet näkyvissä
 • Poikkihaarakkeiden muodostama reuna: terävä kieleke (D)
 • Lonkkakyhmyjen välissä syvät kuopat (G)

Kuntoluokka 2

 • Okahaarakkeet yksittäin näkyvissä, terävähköt (A)
 • Oka- ja poikkihaarakkeiden välillä selvä kuoppa (C)
 • Poikkihaarakkeista 1/2 - 1/3 näkyvissä, pyöreät
 • Poikkihaarakkeiden muodostama reuna: selvä kieleke (D)
 • Lautanen voimakkaasti kuopalla (F)
 • Lonkkakyhmyjen väli selvästi painunut (G)

Kuntoluokka 3

 • Okahaarakkeet pyöreät, selvästi näkyvä selkälinja (A)
 • Oka- ja poikkihaarakkeiden väli lievästi kovera (C)
 • Poikkihaarakkeista alle 1/4 näkyvissä, tuntuvat painettaessa
 • Poikkihaarakkeiden muodostama reuna: vähäinen kieleke (D)
 • Lautanen painunut, U-kuvio (F)
 • Lonkkakyhmyjen väli jonkin verran painunut (G)

Kuntoluokka 4

 • Okahaarakkeet eivät tunnu, selkälinja tasainen (A)
 • Oka- ja poikkihaarakkeiden väli lähes suora (C)
 • Poikkihaarakkeet eivät havaittavissa, sileä pyöreä reuna (B)
 • Poikkihaarakkeiden muodostama reuna: suora, ei esillä (D)
 • Lautanen lievästi painunut, loiva U-kuvio (F)
 • Lonkkakyhmyjen väli tasainen (G)

Kuntoluokka 5

 • Okahaarakkeet rasvan peittämät (A)
 • Oka- ja poikkihaarakkeiden väli pyöristynyt (C)
 • Poikkihaarakkeet kadonneet rasvakerrokseen (B)
 • Poikkihaarakkeiden muodostama reuna peittynyt (D)
 • Lautanen pyöristynyt (F)
 • Lonkkakyhmyjen väli pyöristynyt (G)

Kuntoluokkien suositusarvot

Yksittäinen lehmä:
Umpeenpano 3.5
Poikiminen 3.5
Siemennys
- 2 kk poikimisesta
3.0
Hieho
- siemennys
- poikiminen
3.0
3.5

 

Koko karja:
Lehmät Pv. poikimisesta Keskiarvo Vaihtelu
Poikivat -10-+10 3.5 3.25 - 3.75
Alkulypsykausi
Keskilypsykausi
Loppulypsykausi
30-50
51-90
>180
3.0
3.0
3.25
2.75 - 3.25
2.50- 3.25
3.0 - 3.5
Ummessa   3.5 3.25 - 3.75
Hiehot
- siemennys
- poikiessa
  3.0
3.5
2.75 - 3.25
3.25 - 3.75

 

Samankaltaista sisältöä