Olet täällä

Homeinen vilja

Mitä ovat homemyrkyt?

Homemyrkkyjä eli mykotoksiineja voi muodostua erilaisten homeiden aineenvaihduntatuotteina. Niitä voi esiintyä kaikissa elintarvikkeissa ja rehuissa, Suomessa niitä on yleisimmin viljoissa ja viljatuotteissa.

Homeet huonontavat rehun maittavuutta ja heikentävät rehuarvoa noin 10 %:lla. Homeet eivät muodosta myrkkyjä aina, vaan ainoastaan tietyissä olosuhteissa. Toisaalta homemyrkkyjä voi olla myös sellaisissa tuotteissa, joissa ei ole näkyvää hometta. Tuotteissa analysoiduista homelajeista voidaan päätellä, mitä myrkkyjä todennäköisimmin voi muodostua. Tieto on tärkeä, sillä erilaisia homemyrkkytyyppejä on kaikkiaan n. 300-400, joten oikean analyysin tekeminen ei arvaamalla onnistu.

Homemyrkkyjä voi muodostua esimerkiksi viljaan joko kasvukaudella tai varastoinnin aikana. Homemyrkkyjen määrään vaikuttavat esimerkiksi veden määrä, pH, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, hapen saatavuus, kasvilaji, sadon herkkyys, hyönteisten tai lintujen aiheuttamat vahingot ja varastointiolosuhteet. Homeet tarvitsevat hiilen ja typen lähteen, vettä ja happea lisääntyäkseen. Homemyrkyt ovat erittäin pysyviä, ne eivät tuhoudu viljan kuivauksessa. Homemyrkkyjäämiä on havaittu maidosta ja lihasta, jolloin ne aiheuttavat tuotteita syöville ihmisille terveysriskin.

Mykotoksiinien kemialliset, fysikaaliset ja toksikologiset ominaisuudet vaihtelevat paljon. Yleisimmin homemyrkkyjä muodostavat Fusarium-, Aspergillus- ja Penicillium -sukujen homeet. Suomen viileissä oloissa Fusarium homeet ovat pahin rehujen saastuttaja. Myös torajyvää havaitaan säännöllisesti rukiissa ja ohrassa.

Homeisen viljan mahdollisesti sisältämät homemyrkyt ovat riski eläinten ruokinnassa. Aina tosin silminnähden homeinenkaan vilja ei sisällä homemyrkkyjä. Homemyrkkyjen muodostuminen riippuu kasvukauden olosuhteista.

Homemyrkkyjen vaikutukset

Homemyrkkyjen vaikutus eläimiin riippuu eläinlajista, rodusta, sukupuolesta sekä eläimen iästä. Yleensä katsotaan, että kotieläinlajeista märehtijät kestävät homemyrkkyjä parhaiten, sillä pötsikäyminen vähentää homemyrkkyjen tehoa. Homeisen viljan syöttäminen tiineille emolehmille tai lypsäville lehmille on kuitenkin aina vaarallista.

Yleisimmän punahomemyrkyn, DONin vaikutukset nautakarjalla:

 • rehun hyväksikäyttö huononee
 • ripuli
 • kasvu alenee
 • oksentelu
 • maidontuotanto alenee
 • hermostolliset häiriöt
 • kuolleisuus nousee
 • tautien vastustuskyky alenee
 • veren hyytyminen hidastuu

Suosittelemme aina, ettei homeisia rehuja käytettäisi edes lihanaudoille.
Syitä tähän ovat:

 • Homeisen rehun ruokinnallinen arvo ja maittavuus on huonontunut normaalista.
 • Viljassa olevien homemyrkkyjen olemassaoloa, määrää ja laatua ei tiedetä
 • Homemyrkyt esiintyvät epätasaisesti
 • Homeiset rehut ovat usein pölyisiä ja niistä irtoaa käsiteltäessä homeita ja niiden itiöitä. Tämä aiheuttaa työturvallisuusriskin karjanhoitajalle ja myös eläimille.
 • Käyttöohjeita on vaikea antaa, sillä homeisen viljan mahdollisesti sisältämien homemyrkkyjen määrää ja laatua ei yleensä tiedetä

Homeisen viljan käyttöä voidaan varauksellisesti ohjeistaa seuraavasti:

 • Laimennetaan homeista viljaa hyvälaatuisella viljalla tai täysrehulla. Tarkkaa laimennussuhdesuositusta ei voida kuitenkaan antaa. Alkuvaiheessa enintään 10 % homeista viljaa ja 90 % moitteetonta.
 • Kokeillaan seoksen vaikutuksia rajatulle eläinryhmälle, ei koko karjalle kerrallaan.
 • Testit aloitetaan kestävimmästä päästä eli isoimmilla lihanaudoilla.
 • Seurataan vaikutuksia, jos ongelmia (maittamattomuus, ripuli, kasvun heikkeneminen yms.) näyttää tulevan, homeisen viljan käyttöä ei saa jatkaa.

Samankaltaista sisältöä