Olet täällä

Vinkkejä seosruokintaan

Seosruokintaan ei kannata rynnätä suunnittelematta. Kantapää on hyvä opettaja, mutta ongelmia voi välttää kuuntelemalla kokeneiden neuvoja. Käytä apunasi jo suunnittelun alkuvaiheessa oman alueesi rehumyyjää tai vastaavaa seosruokintaan perehtynyttä henkilöä.

Koneet

Koneistusta kannattaa vertailla ennen hankintapäätöksen tekoa. Mieti onko vaunu vai automaattinen systeemi tilallesi parempi. Sovita koko ketju tilasi olosuhteisiin sopivaksi. Jos päädyt seosrehuvaunuun, vaunun kapasiteetti kannattaa mitoittaa riittävän suureksi. Seosrehuvaunun laatu, tyyppi, teho, luotettavuus ja toimintavarmuus ovat tärkeitä valintaperusteita. Valitse vaunun sekoitusteho säilörehun varastointitapaan sopivaksi. Mieti kannattaako traktori sitoa seosruokintatyöhön vai onko järkevää panostaa ajettavaan seosvaunuun.

Varastot

Kunnollisten rehuvarastojen rakentaminen oli yleisin neuvo, jonka seosruokintaa käyttävät tilat antoivat. Rehukeskus lyhentää ajomatkoja, seoksen rakentaminen käy nopeasti ja tehokkaasti. Kun rehukeskus on katettu, lumi ja sade eivät häiritse sekoitustyötä. Seosruokinnasta saatava työnsäästö kumoutuu nopeasti, jos rehuvarastot ovat hajallaan, kaukana toisistaan. Muista myös vedenottopiste. Kuivat rehukomponentit voivat vaatia ylimääräisen nestelisäyksen. Varaa vesipisteeksi riittävän järeä venttiili riittävän suurella vedenpaineella.

Ajolinjat

Ajolinjat pitää olla riittävän leveät, suorat, korkeat. Navetta mielellään läpiajettava, jos käytetään vaunua. Ulkona olevat ajoreitit kannattaa päällystää.

Seoksiin käytettävät rehut on tunnettava, seosresepti on laskettava ja rehut on punnittava, kun seosta valmistetaan. Muuten ruokinta vaihtelee liikaa, eikä välttämättä ole eläinten ravinnontarpeeseen sopiva. Rehujen laatu on kokemusten mukaan seosruokinnassa jopa tärkeämpi kuin erillisruokinnassa. Huono rehukomponentti voi pilata koko seoksen. Säilörehun kuiva-ainepitoisuus pitää tietää. Käytä seosreseptin suunnittelussa aina ammattilaista apunasi. Heillä on laaja kokemus ja osaaminen - siten onnistumisesi on heti varmemmalla pohjalla. Ammattiapua saat seoskomponennttien myyjiltä tai neuvontajärjestöstä.

Mieti onko karjakokosi riittävä ? Onko seosruokinta sinun tilallesi oikea vaihtoehto. Käy kylässä! Paneudu asiaan etukäteen, tee kustannuslaskelmia, pohdi vaihtoehtoja. Onko esimerkiksi yhteistyömahdollisuuksia olemassa? Selvitä edullisten sivutuotteiden käyttömahdollisuus.

Samankaltaista sisältöä