Olet täällä

Robottilypsyn vaatimukset

Robottilypsyyn siirtyminen tavanomaisesta lypsystä edellyttää monien muutosten sisäistämistä sekä eläimiltä että ihmisiltä. Robottilypsyssä toimitaan lehmän ehdoilla. Navettaympäristön, parsiolosuhteiden ja ruokinnan onnistumisen merkitykset korostuvat, sillä vain terve ja hyvinvoiva eläin syö, liikkuu ja tuottaa hyvin. 

Robotti lypsää utarerakenteeltaan melko mataliakin lehmiä, mutta tilanteesta riippuen on varauduttava muutamien yksilöiden karsintaan. Robotti lypsää hankaliakin utaremalleja mutta edelleen on panostettava yhä enemmän lehmän lypsyominaisuuksiin. Vaikka robotti lypsääkin neljänneskohtaisesti, ovat tehokkaimpia kuitenkin hyvärakenteiset ja tasaiset lehmät. Erot kokonaisajankäytössä voivat olla suuria, kun lehmämäärä on esimerkiksi 60.

Lypsyrobottitilalla lehmät sovitetaan hiljalleen jalostusta ja valintaa tehden vastaamaan robottilypsyn vaatimuksia. Jalostuksessa korostuu tiettyjä asioita, kuten lypsynopeus, utareen tasapaino, utareterveys. Jalostustyössä on kysymys yhä tehokkaammasta robotin kapasiteetin hyödyntämisestä. Robotilla lypsettävät lehmät pyritään saamaan tasavahvaksi joukoksi, jossa mikään yksittäinen lehmä ei kuluta liikaa robotin aikaa. Lypsytapahtuma ei saa kestää liian kauaa, sillä odottavat kyllästyvät nopeasti. Toisaalta liian pieniäkään maitomääriä ei kannata lypsää, koska se kuluttaa turhaa robotin kapasiteettia.

 Arvioitaessa lehmän soveltuvuutta robottilypsyyn kannattaa seurata seuraavia asioita:

  • Maitomäärä/lypsykerta     
  • Lypsyyn kuluva aika/lehmä                     
  • Maidon keskimääräinen virtaus lypsyaikana.                 
     

Samankaltaista sisältöä