Olet täällä

Seosruokintaan siirtyminen

Kun harkitset seosruokintaan siirtymistä, käy tutustumassa muilla seostiloilla, kysele kokemuksista, lue ammattikirjallisuutta, käy läpi nämä nettisivut! Käytä riittävästi aikaa suunnitteluun.

Selvitä omalta tilaltasi taustatiedoiksi:

  • mikä on nykyinen tai tulevaisuuden karjakoko
  • mikä on navetan rakenne, uusi vai vanha navetta
  • onko mahdollisuus ryhmitellä eläimiä
  • millaista tuotostasoa tavoittelet
  • millainen karja-aines sinulla on
  • minkälaiset mahdollisuudet on käyttää vanhoja rakennuksia esimerkiksi tuore- ja kuivakomponenttivarastoina

Valitse näiden pohdintojen ja hyvän perehtymisen jälkeen tilallesi järkevin sekoitus- ja jakotekniikka. Mieti väkirehuautomaatin tarve. Jos suunnittelet uutta navettaa, ota seosruokinnan vaatimukset huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Suunnittele erityisesti rehujen varastointi ja siirrot. Helpointa on, jos rehuvarastot ovat lähellä toisiaan ja mahdollisuuksien mukaan katon alla. Mieti hygieeniset kulkuväylät, jos käytät seosrehuvaunua. Mieti myös, onko elintarviketeollisuuden sivutuotteita järkevästi saatavissa.

 

Samankaltaista sisältöä