Olet täällä

Seosruokinnan edut ja ongelmat

Seosruokinnan suurimpina etuina pidetään tavallisesti fyysisen työn helpottumista ja ruokintaan kuluvan ajan lyhenemistä. Sama näkyy seosruokintatilojen omissa mielipiteissä.

Seosruokinnan merkittävimmät edut olivat tärkeysjärjestyksessä:

 • Ruokintatyöhön liittyvät tekijät: fyysisen työn helpottuminen ja väheneminen, ajan säästö, helppous, joustavuus ja varmuus.
 • Ruokintatekniikkaan liittyvät tekijät: tasalaatuinen rehu, selkeä ja yksinkertainen ruokinta, kaikki saavat riittävästi rehua, seos maittaa hyvin, rehujen hukkaantuminen on pientä
 • Kustannusten säästö: liittyy joko oman tai ostetun viljan tai sivutuotteiden käyttömahdollisuuksien paranemiseen
 • Tasainen tai parantunut tuotanto. Erityisesti useat lihanautakasvattajat mainitsevat kasvujen parantuneen selvästi.
 • Parempi eläinterveys, vähemmän ruokinnallisia häiriöitä.
 • Kaluston tehokas hyväksikäyttö.

 

Seosruokinnan ongelmat

Seosruokinta sopii hankintahintansa vuoksi parhaiten isoille kotieläintiloille. Se myös vaatii koneita ja voi olla sitovaa, jos osaavaa lomittajaa ei ole. Seosruokinnan merkittävimmät ongelmat käyttäjien mukaan ovat:

 • koneet: seosruokinta sitoo useimmiten kaksi traktoria, jotka joudutaan käynnistämään myös talvipakkasilla. Konerikon riski on aina olemassa ja konerikko voi aiheuttaa isojakin hankaluuksia.
 • osaamisen tarve: lomittajalta vaaditaan seosrehutilalla kykyä käyttää koneita. Jos lomittajalla ei tätä taitoa ole, seosruokinta sitoo isäntäväkeä. Myös ruokintaosaamisen tarve on suuri.
 • seokseen liittyvät ongelmat: suurin ongelma tiloilla on seoksen säilyminen kesällä. Myös seoksen epätasalaatuisuus on riski.
 • korkeat hankintakustannukset
 • karjasuojat: ahtaat käytävät, läpiajomahdollisuuden puute ovat seosrehuvaunua käyttäville hankalia. Osa eläimistä voi olla myös kokonaan vaunujaon tavoittamattomissa, jolloin pahimmassa tapauksessa joudutaan turvautumaan kottikärryihin.
 • eläinterveys: pahimpana ongelman on lypsylehmien lihominen ja siitä seuraavat ongelmat, poikimahalvaukset. Tilanne on hankalin tiloilla, joilla ei voida toteuttaa tuotantovaiheen mukaista ruokintaa.
 • rehujen varastointi: rehuvarastot ovat liian pieniä, siiloja puuttuu.
 • komponentit: edullisia sivutuotteita ei ole lähiseudulta saatavissa ja sivutuotteiden rahdit ovat kalliit.
 • hygienia: ajoväylien huono kunto, pölyisyys, linnut

Samankaltaista sisältöä