Olet täällä

Seosrehuruokinta (TMR) vai täydennetty seosrehuruokinta (PMR)

Seosrehuruokinnassa on kaksi eri toteutustapaa. Varsinainen seosrehuruokinta (TMR = total mixed ration) tarkoittaa sitä, että kaikki ruokinnassa käytettävät rehut sekoitetaan keskenään. Erilaisia seosreseptejä voi olla käytössä useampia eri tuotantovaiheen mukaisiksi laskettuna, mutta erillistä väkirehuannostelua ei ole.

Täydennetyssä  seosrehuruokinnassa (PRM = partial mixed ration) karkearehujen joukkoon sekoitetaan vain osa väkirehuista sekä kaikki varsinaiset komponentit.  Loppu väkirehu jaetaan yksilökohtaisesti esimerkiksi pihaton väkirehuautomaatista, lypsyrobotilta tai annetaan esimerkiksi pienemmille lihanaudoille ylimääräinen väkirehulisä.

 Seosruokinta (TMR)

Täydennetty seosruokinta (PMR)

+ täysi hyöty seosrehuinvestoinnista, ei kaksinkertaista ruokintatekniikkaa

+ tasaisella karja-aineksella ja keskinkertaisella tuotostasolla helppo ratkaisu

+ lihanautakasvattamossa kompensatorinen kasvu korvaa mahdollisesti heikomman kasvun alkuvaiheessa

 

+ tuotoksen mukainen ruokinta mahdollista

+ ruokinnallisten häiriöiden riski pienenee

+ robottilypsytilalla väkirehuautomaatti on käytössä joka tapauksessa

+ erityisen hyödyllinen ensikoille

+  lihanautakasvattamoissa seoksen laimentaminen ja väkirehulisä pienemmille tehostaa rehujen käyttöä ja takaa hyvän kasvun alkukasvatusvaiheessa

 

- yksilöllinen ruokinta ei mahdollista
- ei sovellu lypsyrobottitiloille
- hiehojen ja ummessa olevien yhteinen seos vaikea rakentaa erilaisten kivennäisvaatimusten mukaiseksi

- eläinten jako eri ryhmiin suositeltavaa, ryhmittely vaatii joko riittävän ison karjakoon tai sopivan seoksen jakotekniikan

- jos eri tuotantovaiheessa olevat tai eri-ikäiset ovat samassa ryhmässä, ruokinnallisten häiriöiden riski kasvaa tai tuotostaso kärsii

- isoilla lihanaudoilla yliruokintariski

 

- kaksi tekniikkaa käytössä, täydennysrehun säätely vaatii lisätyötä ja erillisen väkirehun jakoautomaatin

Samankaltaista sisältöä