Olet täällä

Seosruokinnan toteuttaminen

Seosruokinnassa pyritään siihen, että eläimet syövät mahdollisimman paljon kuiva-ainetta, pysyvät terveinä ja tila pääsee asettamiinsa tuotos-, laatu- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Seosruokinnan onnistumisen edellytykset:

 • Tunnetaan käytettävät rehut, niiden laatu ja käyttörajoitukset
 • Käytetään tilalla tuotetut ja ostetut rehut parhaalla mahdollisella tavalla
 • Rehujen varastointi ja ajoreitit ovat asialliset, seoksen tekemiseen kuluva aika on kohtuullinen
 • Käytössä on hyvin suunnitellut reseptit, seokseen käytettävät raaka-aineet punnitaan
 • Hallitaan seoksen tekeminen teknisesti
 • Seos on ravintoarvoiltaan käyttäjäryhmälleen sopivaa, hygieeniseltä laadultaan hyvää ja maittavaa

 

Seoksen tekninen laatu

Seos on teknisesti hyvälaatuista silloin, kun se on kauttaaltaan tasalaatuista ja reseptin mukaista. Seoksesta pitää tulla riittävästi rakennekuitua pötsiin. Säilörehun silpun pituus pitää säilyä sekoituksenkin jälkeen riittävän (3-4 cm), erityisesti jäisten paalien liiallista hienontamista kannattaa varoa.

Seoksen sopiva kuiva-ainepitoisuus on noin 35-45 %.  Liian märästä seoksesta irtoaa vettä ruokintapöydälle. Jos seos on liian kuiva, on riskinä lajittuminen, jolloin eläimet pääsevät valikoimaan. Väkirehuosan valikointi lisää pötsihäiriöiden riskiä.

Hyvät seosruokintakäytännöt

Seosruokinnassa pyritään aina saamaan eläimet syömään mahdollisimman paljon kuiva-ainetta. Kuiva-ainesyöntiä lisäävät:

 • Hyvä tekninen laatu, joka varmistaa pötsin hyvän toiminnan
 • Tasapainoinen resepti, joka vastaa eläinten ravinnontarvetta
 • Seoksen hyvä maittavuus ja hygienia

Käytännön järjestelyilläkin voidaan vaikuttaa syöntiin.

 • Eläimillä pitää olla aina halutessaan mahdollisuus syöntiin. Seosta pidetään vapaasti tarjolla vähintään 20 tuntia päivässä
 • Ruokintapöytätilaa pitää olla riittävästi, jotta arat ensikotkin uskaltavat syödä
 • Ruokintapöytä harjataan tarvittaessa, mieluiten päivittäin
 • Syömätöntä rehua pitää jäädä 5-10 % jaetusta rehusta
 • Valmista seos joka päivä, lihanaudoille voi talviaikaan riittää joka toinen päivä. Varo kesällä seoksen lämpenemistä.
 • Jakokertojen lisääminen saattaa lisätä seoksen syöntiä. Lypsylehmille seosta kannattaa jakaa kaksi kertaa päivässä, lihanaudoille riittää kerran päivässä. Varmista jakokertojen välilläkin, että eläimmet ulottuvat syömään rehua.
 • Tarvittavat jakokerrat riippuvat myös ruokintapöydän tilavuudesta. Jos ruokintapöytä on kapea, tarvitaan useampia jakokertoja.
 • Valikointimahdollisuutta voidaan pienentää jakamalla seos useammin ja työntämällä seosta useammin eläinten eteen. Liian pitkä korsi ja kuiva seos lisäävät valikoinnin mahdollisuutta.
 • Lypsylehmät syövät suurimmat annokset  heti lypsyn jälkeen, varmista että silloin on hyvää seosta riittävästi jaettuna.
 • Seuraa syöntiä säännöllisesti.
 • Tarkista seoksen kuiva-aine ja koostumus, jos syönti muuttuu yli 1 kg kuiva-ainetta/lehmä/pv.
 • Muuta seoksen koostumusta, jos seoksen kuiva-aine muuttuu yli 5%-yksikköä
 • Varmista, että eläimet saavat hyvin vettä

 

Säilörehun ja seoksen kuiva-aineen seuranta

Seoksen kuiva-aineen vaihtelu voi muuttaa yllättävästi seoksen ravintosisältöä. Seoksen kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttaa erityisesti säilörehun kuiva-aineen vaihtelu. Säilörehun ja seoksen kuiva-ainetta kannattaa seurata vähintään kerran viikossa ja aina, kun resepti tai säilörehuerä muuttuu. Jos säilörehun kuiva-ainepitoisuus vaihtelee paljon (paalit), kuiva-ainemääritystä tarvitaan useamminkin.

Kuiva-aineen seurannassa voidaan tilalla käyttää apuna mikroaaltouunia. Säilörehun raaka-aineesta sillä saadaan kohtuullisen tarkka kuiva-ainepitoisuus. Säilörehusta ja seoksesta saadaan ainoastaan suuntaa antava määritys, sillä osa säilörehun sisältämistä, säilönnän aikana syntyneistä haihtuvista rasvahapoista haihtuu kuivauksen yhteydessä.

Säilörehunäyte voidaan kuivata myös kahvisuodatinpussissa: Tarvitset ämpärin näytteenottoa varten, sakset, kahvinsuodattimen, talousvaa'an (1 gramman tarkkuus), mikroaaltouunin, laskimen tai kynän ja paperia.

 • ota mahdollisimman edustava näyte
 • silppua rehunäyte parin sentin mittaisiksi
 • punnitse 20-30 gramman rehua talousvaa'alla gramman tarkkuudella kahvinsuodatinpussiin (voit taarata vaa'an suodattimen kanssa)
 • kuivaa näytettä mikrossa täydellä teholla minuutti
 • punnitse näyte ja sekoita
 • jatka kuivaamista 15-20 sekunnin jaksoissa, punnitse aina kuivausjakson jälkeen
 • kun paino ei enää kevene, ota loppupaino ylös
 • Laske kuiva-ainepitoisuus:

Kuiva-aine %=100-(tuorepaino-kuivapaino)/tuorepaino*100

Säädä reseptiä siten, että reseptin kuiva-aineen koostumus ja ravintoarvo säilyvät suunnilleen vakiona. Seosreseptin muokkaaminen onnistuu helpoimmin Farmit-maito-ohjelman avulla, jonka laskennasta näkyy seoskomponenttien määrä luonnonpainosta ja kuiva-aineesta laskettuna.

 

Samankaltaista sisältöä