Olet täällä

Ruokinnan tavoitteet ummessaolo- ja tunnutusvaiheessa

Varmistetaan lehmän oikea kunto (kuntoluokka 3,5) poikimisen seudussa

 • Varmistetaan lehmän hyvä syöntikyky ja maidontuotanto poikimisen jälkeen
 • Totutetaan pötsin pieneliöt lypsykauden rehuihin
 • Valmennetaan pötsin seinämä lypsykauden ruokintaan
 • Ylläpidetään riittävä täyttävyys
 • Ennaltaehkäistään poikimahalvaus, ketoosi ja hedelmällisyyshäiriöt
 • Parannetaan syntyvän vasikan elinvoimaisuutta

Lehmiä on tunnutettava maltillisesti. Matalan tunnutuksen eduiksi on todettu:

 • helpommat poikimiset
 • maksarasvoittumariskin aleneminen
 • poikimahalvausten väheneminen
 • utareturvotusten ja utaretulehdusten väheneminen
 • lehmien parantunut syöntihalu poikimisen jälkeen

Tunnutusruokinnassa väkirehu ja lisärehut on valittava sen mukaan, miten suuri riski lehmällä on sairastua poikimahalvaukseen.

Väkirehuksi suosittelemme alle kolme kertaa poikiville tavanomaisia lypsykauden rehuja ja lisärehustus oheisen taulukon mukaan. Kolmannen kerran ja sitä useamman kerran poikiville sekä silloin, kun poikimahalvausriski on hyvin suuri, suosittelemme anionisia suoloja sisältävää erikoisrehua tunnutettaville lehmille.

Poikimahalvausriskiä lisäävät tekijät Keino Rehusuositus
Ei ole Ca/P-suhteen säätely

Ummessa oleville lehmille suunniteltu kivennäinen 

 

Säilörehun korkea Ca- ja P- pitoisuus
 (Ca yli 4,0 g/kgka, P yli 2,5 g/kgka)
Ca/P-suhteen säätely
Mg lisäys

Ummessa oleville lehmille suunniteltu kivennäinen

Säilörehussa runsaasti kaliumia
(karjanlanta, esikuivatus, turvemaat ym.)
Useampia poikimisia
Kationi anioni-suhteen säätely
Nopeasti imeytyvä kalsiumlisä

Anionisia suoloja sisältävä erikoisrehu

Kalsiumlisä- valmiste

 

Anionisia suoloja sisältävien erikoisrehujen poikimahalvausta ehkäisevä vaikutus perustuu veren happamuuden lisääntymiseen, jolloin kalsiumin hyväksikäyttö on tehokkaimmillaan. Poikimahalvauksen torjunnan varmuutta ja tehoa voi seurata pH-paperilla virtsasta. Normaalisti pH on noin 8 ja pH:n lasku välille 6,0-6,5 kertoo poikimahalvauksen torjunnan olevan kohdallaan. Apteekeista on saatavilla pH-paperia, jonka näyttöalue on 5-8.

Poikimahalvauksen torjuntaa voidaan tehostaa suun kautta annettavalla helposti imeytyvällä kalsiumilla, kuten kalsiumpropionaatilla tai kalsiumpastoilla.

Samankaltaista sisältöä