Olet täällä

Juoksutusmahan siirtymä

Juoksutusmahan siirtymä on sairaustila, jossa juoksutusmahaan on kertynyt kaasua ja maha on noussut vatsaontelon pohjalta joko vasemmalle tai oikealle kyljelle. Sairastumiset tapahtuvat yleisimmin kuukauden sisällä poikimisesta. Oireena on huono ruokahalu. Aluksi ruokahalu vaihtelee ruokintakerrasta ja päivästä toiseen, ja erityisesti väkirehu jää syömättä. Myöhemmin lehmä voi olla kokonaan syömätön. Eläinlääkäri tunnistaa sairauden kuuntelemalla kyljeltä "luunappien" antamia ping-kaikuja.

Juoksutusmahan siirtymä syntyy, jos mahan seinämä on veltostunut, mahaan kertyy kaasua ja  vatsaontelossa on tilaa laajentumiselle. Syntyyn on vaikuttamassa lukuisia hoito- ja ruokintatekijöitä. Tärkeinä tekijöinä pidetään pötsin liikaa happamuutta, eläimen kokemaa stressiä ja veren kalsiumpitoisuuden laskua. Syvärunkoisuus, pötsin vajaatäyteisyys ja monet muut tekijät altistavat eläintä sairaudelle.

 Tehokkain hoito on leikkaus, jossa maha kiinnitetään tikeillä paikalleen. Hoitona voidaan käyttää myös kierittämistä, jolla kaasu pyritään saamaan pois ja maha takaisin paikalleen. Kierittämällä hoidetut tapaukset uusiutuvat usein.

 Suomessa juoksutusmahan siirtymät ovat suunnilleen yhtä usein oikean- ja vasemmanpuoleisia. Molemmat tautimuodot leikataan samalla tavalla ja yhtä hyvin tuloksin. Poikkeuksena ovat ne harvinaiset oikeanpuoleiset siirtymät, jotka ovat ehtineet kiertyä. Tällaisessa kiertymätapauksessa eläin on vakavasti sairas ja hoitoennuste navettaoloissa huono.

Samankaltaista sisältöä