Olet täällä

Maitotalouslaitteiden pesu

Vahvoja pesuaineita käytettäessä on syytä huolehtia käyttöohjeiden noudattamisesta ja riittävästä suojautumisesta, sillä sekä vahvoilla hapoilla että emäksillä on syövyttäviä ominaisuuksia. Suojakäsineet, suojalasit kuten muutkin suojavälineet tulee valita käyttötarpeen mukaan. 

Kemikaaleja ei koskaan tule sekoittaa keskenään, sillä seuraukset voivat olla vakavia. Varastoi kemikaalit huolellisesti ja tutustu aineiden ominaisuuksiin.  Annosteluohjeita on syytä noudattaa, jotta saavutetaan riittävä teho, mutta ei kuitenkaan turhaan kuormiteta ympäristöä. 

Emäspesuaineet

Vahvat emäksiset pesuaineet nostavat liuokset pH:ta, jolla on suotuisa vaikutus lian irrottamiselle. Vahvat emäkset saippuoivat rasvaa, pilkkovat valkuaisaineita ja tärkkelystä. Tavanomaisesti emäspesuaineet pohjautuvat klooriyhdisteisiin, joilla on nopeavaikutteinen laaja-alainen teho. Desinfioiva vaikutus perustuu klooriatomin kykyyn hapettaa mikrobi.

Hapanpesuaineet

Vahvat happopesuaineet laskevat liuokset pH:ta. Hapanpesuaineet liuottavat pinnoilta kalkkisaostumia ja veden mukana tulleita mineraaleja, kuten rautaa ja mangaania. Hapanpesuainetta käytetään vuoroittain emäspesuaineen kanssa.

Robottipesuaineet

Robottien pesujärjestelmä käyttää erittäin kuumaa vettä, jolloin klooripohjaiset pesuaineet eivät sovellu käytettäväksi. Natriumhydroksidiin pohjautuvat pesuaineet sopivat erinomaisesti lypsyrobotteihin.
Lypsyrobottien utareiden pesuun käytettävät harjat tarvitsevat oman desinfiointiaineensa. Hapan peretikkahappoon pohjautuva desinfiointiaine soveltuu tähän tarkoitukseen.  Peretikkahappo hapettaa mikrobisolut ja toimii alhaisissa lämpötiloissa. Se hajoaa toimiessaan etikkahapoksi, vedeksi ja hiilidioksidiksi.

 

Samankaltaista sisältöä