Olet täällä

Tuotantoympäristön puhtaus lypsykarjatilalla

Maidontuottaja on tärkeä lenkki koko ketjussa, sillä maidontuottajien tehtävänä ja vastuulla on varmistaa lopputuotteen puhtaus ja moitteeton laatu. Mitä paremmin asiat on otettu huomioon jo alkutuotannossa, sitä virheettömämpi syntyvä lopputuote on. Turvallinen maito ei sisällä maidon laadulle haitallisia vierasainejäämiä eikä pieneliöitä.

Maidonkäsittelylaitteiden säännöllinen ja huolellinen pesu on tärkeä osatekijä korkeiden laatutavoitteiden täyttämisessä. Pesujen epäonnistuminen saattaa jättää maitoon terveydelle haitallisia jäämiä ja voi johtaa bakteerimäärien nousuun.

Navetassa puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Puhdistettavia kohteita on paljon ja niihin käytettävien aineiden on oltava turvallisia ja tehokkaita.

Pesumenetelmää valittaessa tulee arvioida tila, materiaalit, kohteet sekä likatyypit. Pesumenetelmän tulee aina olla tilaan sopiva. Käsinpesumenetelmässä käytetään mietoja pesuaineita. Koneellisessa pesussa käytetään pääsääntöisesti vaahtoamattomia pesuaineita. Kiertopesuissa pesutulos ei ole silmin nähtävissä, joten pesu optimoidaan niin, että putkistot puhdistuvat jokaisella pesukerralla. Vaahtopesussa käytetään matalapainepesujärjestelmää ja pesuaineet ovat yleensä melko voimakkaita.

Samankaltaista sisältöä