Olet täällä

Lisää hännänpurennasta

Sikojen käytöshäiriöistä hännänpurenta lienee kaikkein tavallisin. Yksinkertaista selitystä sille, miksi hännänpurenta yhtäkkiä leviää, ei ole, mutta selvää on , että se on intensiivisen kasvatuksen mukanaan tuoma ongelma. Hännänpurennan lisäksi saattaa esiintyä myös kylkien ja korvien pureskelua.

Tilakohtaisesti hännänpurennalle on löydetty useita riskitekijöitä. Tärkeimpiä syitä ovat liian suuri eläintiheys, puutteellinen ilmastointi ja kuivituksen puute. Myös ruokintalaitteiden toimintahäiriöt, veden puute, veto ja melu altistavat häiriölle.

Mitä suurempi osa karsinasta on ritilää, sen suurempi on riski hännänpurennalle. Myös suuri ryhmäkoko on riskitekijä. Ruokintamenetelmä voi myös olla ratkaiseva tekijä: automaatit, joilla kaikki eivät voi syödä yhtaikaa altistavat hännänpurennalle. Ruokintakourun pituus on myös oleellinen asia. Kaikkien on mahduttavat yhtaikaa syömään.

Hännänpurentaan pitää puuttua mahdollisimman nopeasti, ettei tapa pääse karsinassa leviämään. Tärkeää on löytää purija. Se on useimmiten imisä porsas, joka on jäänyt kasvusta muista jälkeen. Purija siirretään erilliseen karsinaan. Karsinaan annetaan mahdollisuuksien mukaan runsaasti kuivikkeita, oksia tai muuta pureskeltavaa. Juomanippojen toimivuus, rehun laatu ja ilmastoinnin säädöt on myös hyvä tarkistaa tässä yhteydessä.

Tuotanto-olosuhteissa sika tottuu syömään myös vuorotellen, mutta vähiten ongelmia tulee, kun kaikki mahtuvat yhtaikaa syömään. Silloin on ehdottoman tärkeää, että kaukalotilaa on riittävästi. Lihasikalassa sopiva kaukalomitta on vähintään 32 cm/ sika. Liian niukka kaukalotila altistaa hännänpurennalle ja aiheuttaa myös epätasaista kasvua.

Samankaltaista sisältöä