Olet täällä

Säilörehun valmistus ja säilöntä

Säilörehun valmistuksen periaatteet luotiin A.I. Virtasen työryhmässä jo 1920–luvulla. Samat periaatteet pätevät pääosin vielä tänäkin päivänä. Ne ovat happamuus ja hapettomuus/ilmatiiviys. Riittävä happamuus saadaan tehokkaimmin hapottamalla rehu AIV–säilöntäaineella ja sulkemalla se nopeasti tehokkaan tiivistämisen jälkeen.

Nykyisin käytössä olevat korjuumenetelmät ja -tekniikat asettavat uusia vaatimuksia hyvälaatuisen säilörehun valmistukselle.

Esikuivatus hidastaa käymisiä ja altistaa rehua ilman hapen vaikutuksille. Suuri korjuukapasiteetti asettaa vaatimuksia tehokkaalle siilotyöskentelylle, jotta rehu saadaan tiivistettyä ja nopeasti ilmattomaan tilaan. Syöttövaiheessa suurin ongelma on säilörehun lämpeneminen. Kaikkiin näihin ongelmakohtiin löytyvät ratkaisut AIV-säilöntäaineista.

Samankaltaista sisältöä